عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: مشارکت شهروندان

یک وجه مهم پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین، مشارکت فعال و مستمر صاحبان و مالکان زمین می باشد. برنامه تعدیل زمین بایستی به جزئیات پلانهای توسعه شهری تحقق ببخشد و این نیازمند به مشارکت شهروندان و همه گروه های درگیر می باشد.

در مذاکرات مشارکیت اصول کلی پروژه تعدیل، قیمتهای روز بازار، زمین ورودی مالک، نسبت سهم گذاری، نظرات مالکین و انتخابهای مختلف آنها برای توزیع مجدد بایستی مورد بحث قرار گیرد. بعد از نهایی شدن برنامه­ها، پلانها و نقشه­ها بایستی صاحبان زمین نتایج آن را دریافت کنند.

در ایده­آل­ترین وضعیت بایستی خواسته ها و تمایلات مالکین در واگذاری زمین های تفکیکی جدید علاوه بر جایگاه و شرایط زمین قبلی شان، در نظر گرفته گردد و تا حد امکان در طرح دیده گردد.

1-1-2: سازماندهی و مدیریت

برای اجرای موفق پروژه ، تعدیل بایستی قانونهای جدیدی در ارتباط با آن وضع و یا قوانین موجود کمی اصلاح گردد، به طوری که موضوعات و مسائل مربوطه را بتواند تعریف کند و یا پاسخگو باشد. ایده و هدف اجرای پروژه، بدنه اجرایی دخیل درآن، معیارهای توزیع مجدد قطعات تفکیکی جدید، نحوه مشارکت مالکین و ساکنین و نحوه پرداخت و یا گرفتن غرامت از آنها، مانند مسائلی می باشد که بایستی در وضع و یا اصلاح قوانین مربوط به پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین به آن پرداخته گردد.بدنه اجرایی پروژه تعدیل در 3 گروه کلی گروه­های محلی، سازمانهای دولتی و عمومی و شرکتهای تعاونی تقسیم می شوند که شامل افراد حقیقی و ح قوقی و مالکین زمین در محدوده پروژه، گروههای محلی، سازمان­های دولتی و عمومی، سازمانهای دخیل در امر خانه­سازی عمومی، سازمانهای دخیل در امر توسعه شهری و شرکتهای تعاونی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درآلمان، مسئولیت تمام تصمیمات در برنامه­های تعدیل زمین به گروه خاصی که از جانب شهرداری تعیین شده، منتقل می گردد. به این معنا که اداره شهرداری مجری تمام تصمیمات می باشد و با صاحبان زمین در محدوده پروژه مذاکره می کند، اما تصمیم نهایی را گروه مستقل تعیین شده می گیرد. این گروه شامل 5 نفر می باشد: یک وکیل، یک نفر متخصص به قیمت­های روز بازار زمین، یک نقشه بردار و دو عضو از شورای محله. (Muller, 2004).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه