عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مثال دیگر این می باشد که اقای الف علامقمند می باشد که زمین کوچکتری به مساحت 400 متر مربع دریافت کند . این به معنای آن می باشد که زمین ساختمانی دارای ارزش تجاری 140000 = 350 × 400 می باشد . آقای الف غرامت اضافی 10000 = 140000 – 200000 را از شهرداری دریافت می کند، اما زمین به مساحت 600 متر مربع را به مشارکت گذاشته می باشد.حالت چهارم می توان این باشد که آقای الف زمین نمی خواهد، شهرداری می تواند بر اساس قیمت روز بازار ارزش اولیه زمین (قبل از اجرای پروژه) را به مبلغ 20000 به او بپردازد و زمینش را بگیرد. اما این نتیجه تنها در حالتی بدست می آید، که یک زمین­دار دیگر به دریافت زمین ساختمانی بیشتر از آن چیز که به او می رسد، رضایت بدهد. اگر این طور نباشد آقای الف موظف می باشد که تویع زمین را بپذیرد و سپس بعد از اتمام پروژه آن را در بازار بفروشد. حالت انتخابی دیگری نیز برای آقای الف هست و آن دریافت زمین تعویضی در خارج از محدوده پروژه می باشد.

ترکیب این دو روش نیز می­تواند مورد بهره گیری قرار گیرد. به گونه کلی مهمترین مسئله حفظ عدالت و تساوی در تفکیک­بندی جدید بین مالکین و درک نتایج آن می باشد. پروژه های تعدیل در محوطه های ساخته شده، بایستی بر اساس اندازه زمین انجام گردد، زیرا ارزش قطعات بسیار متفاوت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه