عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: فرآیند انجام پروژه

پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین بایستی مراحلی را طی کند که در تمامی آنها مدیریت و سازماندهی جمعی و مشارکت تمامی گروه های درگیر تأثیر بسیار مهم و تاثیرگذاری دارد، این مراحل را می توان به صورت زیر اولویت­بندی نمود:

1ـ آغاز بایستی شورای شهر، شهرداری و سازماندهی دولتی مربوطه در مورد اجرای پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین در یک ناحیه و یا منطقه تصمیم گیری کنند.

2ـ شناسایی گروه مالکین همجواری و تعیین سهم زمینی که بایستی بوسیله هر مالک واگذار گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3ـ اطلاعات اولیه و عمومی در یک جلسه برای معرفی پروژه به صاحبان زمین ارائه و قوانین، نتایج و فرآیند انجام پروژه برای آنها تشریح گردد.

 

4ـ در مصاحبه­های جداگانه با تمامی مالکین در محدوده پروژه، آرزوها، تمایلات و خواسته­های آنها و امکان تحققشان در پروژه مطالعه گردد و نتیجه به صورت پیش طرح از برنامه تعدیل طراحی تهیه گردد. این پیش طرح بایستی با طرحهای مالی پیشنهادی همراه باشد.

5ـ در این مرحله گروه طراحان و گروه مدیریت بر اساس نتایج و اطلاعات به دست آمده و مطالعه­های انجام گرفته روی جزئیات طرح پروژه نظیر خط مرز زمین­های تفکیک جدید درمحدوده پروژه و روش انجام آن – مناسب­ترین روش بایستی بر اساس شرایط مختلف و محل پروژه انتخاب گردد –  و … می­بایست تصمیم­گیری کرده و نقشه­های مربوطه را آماده کنند. نقشه­های تهیه شده در این مرحله، بایستی بر کاربری­های جدید پیشنهادی در محدوده دلالت کندو تمام جزئیات واقعی و قانونی نقشه ها در محدوده مورد نظر را تبیین دهد.

6ـ تصمیمات گرفته شده و نقشه­های مربوط بایستی منتشر گردد تا ساکنین و تمامی گروه های درگیر از آن مطلع شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه