ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: توپوگرافی

شهرستان بندر انزلی در قسمت شمالی استان گیلان و در مجاورت دریاچه خزر (بخش جلگه‌ای استان) استقرار داشته و از سطحی هموار برخوردار می باشد. دریای خزر در شمال و تالاب در جنوب این شهرستان از مهمترین شاخصه‌های طبیعی گردشگر پذیر آن به ‌شمار می‌طریقه. این شهرستان در پایین‌ترین نقطه استان گیلان یعنی در ارتفاع متوسط 26- متر از سطح آبهای آزادقرار گرفته می باشد. بطور کلی توپوگرافی این شهرستان از دو چشم انداز اصلی تشکیل شده می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نوار ساحلی: محدوده باریکی می باشد که در امتداد ساحل بین دریا و نوار ممتد ماسه‌ای کشیده شده و بیشتر روستاهای دهستانِ چهارفریضه در این ناحیه قرار گرفته می باشد.

نواحی جلگه‌ای: این نواحی از باندهای ماسه‌ای کنار ساحل تا کوهپایه‌های البرز را شامل می گردد. اغلب روستاهای این شهرستان مخصوصاً روستاهای دهستان لیچارکی حسن‌رود در نواحی جلگه‌ای قرار دارند. این نواحی به علت داشتن هوموس بتدریج برای کشاورزی قابل بهره گیری گردید و در نتیجه تجمع جمعیت در این منطقه بیشتر می باشد . شهر بندر انزلی در محل پیوستن تالاب به دریای خزر و بر روی رسوب‌های دلتایی آن قرار گرفته و به همین جهت شهر از سه قسمت زیر تشکیل شده می باشد:

  1. بخش غربی (انزلی)
  2. بخش میانی (شبه جزیره میان پشته)
  3. بخش شرقی (غازیان)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه