عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: معرفی یک پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین[1]

پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین یک ابزار ظریف و اقتصادی برای تحقق بخشیدن به برنامه­های توسعه شهری می باشد، بدون شک یک توسه شهری مناسب و موفق نمی تواند در داخل مرز واقعیات موجود و با حفظ خطوط مالکیت­ها اتفاق بیفتد و نیاز به تغییراتی در وضعیت بافت و خطوط مالکیت­ها دارد .از سوی دیگر طرحهایی که بدون در نظر گرفتن واقعیات داده می شوند، ممکن می باشد شکست بخورند، زیرا که مالکین و ساکنین بافت­ها از عوامل بسیار تاثیرگذار در پیشبرد طرح و اجرای آن هستند. توسعه شهری مناسب به معنای بهبود کیفیت زندگی از جنبه­های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مسائل زیست محیطی، تاسیسات زیر بنایی و خدمات شهری می باشد. ابزارهای اصلی برای رسیدن به این توسه شهری اصول، مبانی، برنامه ریزی و در نهایت طرحی می باشد که بر مبنای رسیدن به یک توسعه شهری مناسب پایه گذاری شده­اند. البته برنامه ریزی و در مرحله بعد طراحی تنها قدم­های اول را در راه رسیدن به توسه مناسب می باشد و به همین اندازه بایستی به واقعیات پلان های شهری اهمیت داده گردد، زیرا برنامه­ها و طرح­ها بدون در نظر داشتن واقعیات تنها ایده­هایی روی کاغذ هستند، به خصوص در شرایطی که تعداد زیادی مالک در محدوده یک پروژه توسعه شهری هستند، واقعیت یک چالش بزرگ می باشد.تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین روشی می باشد که با در نظر گرفتن واقعیات پلا ن های شهری، خدمات عمومی نظیر راه، فضای سبز، شبکه های تاسیساتی و … که برای زندگی شهری لازمند، با در نظر گرفتن جنبه های اجتماعی و مشارکت دادن ساکنین به وجود می آیند و یا بهسازی می شوند.با تغییر در خطوط مالکیت ها، تقسیم، تجمیع ، تعویض، کاهش مساحت قطعات در محدوده مورد نظر و ایجاد یا بهسازی تاسیسات شهری و خدمات عمومی بر اساس طرح­های داده شده، محدوده مورد نظر به نحوی توسعه می­یابد که زندگی راحت­تری با برخورداری از مزایا و خدمات شهری امکان­پذیر گردد. با در نظر داشتن طرح داده شده و برآوردهای انجام شده از تمام مالکی در محدوده پروژه خواسته می گردد که بخشی از زمین خود را برای ساختن تاسیسات عمومی و تامین زمین ذخیره جهت فروش در اختیار مجریان قرار دهند. اگرچه مالکین قسمتی از زمین خود را از دست می دهند لیکن بخاطر منظم شدن فرم زمین و مجهز شدن محدوده، به خدمات و تاسیسات عمومی و بهسازی های انجام شده مزایای بیشتری نصیب آنها می گردد، به این بخش از پروژه تعدیل که مالکین قسمتی از زمین خود را برای کل پروژه اختصاص می دهند، اصطلاحا هم بخشی[2] و یا سهم گذاری گفته می گردد که در حقیقت یکی از اجزای مهم و عمده پروژه به حساب می آید.سهم تعیین شده که به صورت درصد ثابتی از مساحت زمین می­باشد، در دو جهت بهره گیری می­گردد:

[1]– Land Readjustment project

[2]– contribution

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه