تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

پدیده های ناشی از رشد صنایع و گسترش مدرنیته موجب تحول در نظام شکل گیری و ساخت اجتماعی و اقتصادی محله های شهری گردید. به این معنا که دیگر همانند دوره های قبل محله تواما جایگاه سکونت، اشتغال، تفریح نبود. با ترک افراد مرفه از محله های قدیمی به سمت مناطق نوساز، اعتبار و منزلت محلات قدیمی از بین رفت و کارکرد سکونتی این محله ها تا حدودی زیادی تضعیف شده و به کاربری های دیگری از قبیل مسافرخانه، مهمان خانه و انبارها و کارگاه ها اختصاص پیدا نمود. در دوره زمامداری دکتر مصدق سه محله یوسف آباد، نارمک و نازی آباد شکل گرفت (تکمیل همایون، 1382: 76). از سالهای 1336 با شروع برنامه ریزی شهری، با فروپاشی بافتهای قدیم شهری و گسترش فضایی شهرها مواجه شدیم و از طرفی نظام محله از هم فروپاشید و اعتبار سابق خودش را از دست داد اما اندیشه ی توسعه محله ای در چهارچوب برنامه ها و طرح های جامع شهری و تفکر صاحب نظران هنوز از تکاپو باز نایستاده می باشد (مجموعه مقالات همایش توسعه محله ای،چشم انداز توسعه پایدار، 1383). طرح جامع سال 1347 مبتنی بر برنامه ریزی گردید و تقسیمات شهری از موضوعات مورد مطالعه دنبال گردید. در این طرح با اتکا به وابستگی های تقسیمات شهری به چهار طبقه یا سطح تقسیم گردید و این چهار سطح شامل محله (با 8000 نفر جمعیت و با وابستگی به یک دبستان)، ناحیه (35000 تا 5000 نفر و جمعیت و با وابستگی به یک دبیرستان)، منطقه (با 500000 نفر جمعیت و با وابستگی به یک مرکز عمده) و محدوده شهری بوده می باشد (مهندسین مشاور شاران، 1388: 19). در این دوران یکی دیگر از اشکالاتی دیگر در شکل محله ها، احداث مجتمع های مسکونی مرتفع می باشد و محله های غیر رسمی نیز شکل گرفت (صمدی، 1373: 59).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد