ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: فرآیند تجمیع زمین

روش تجمیع زمین در کشورهای مختلف دارای ساز و کارهای متفاوتی می باشد اما در یک
جمع­بندی می­توان فرآیندی کلی برای آن در نظر گرفت که با تعاریف و سوابق این طرح همخوانی داشته باشد. به گونه اختصار تجمیع زمین مفهوم ساده­ای دارد. زمانی که نیاز به ساماندهی محدوده خاصی از شهر هست، آغاز نقشه محدوده توسط شهرداری تهیه می­گردد. سپس در طرح پیشنهادی خیابان­ها، پارک­ها، مدارس و سایر کاربری­های مورد نیاز مشخص شده و اراضی براساس آن­ها تفکیک و تقسیم­بندی می­شوند. بلوک­های شهری براساس طرح خیایان­ها شکل گرفته و قطعات زمین برای ساخت و سازهای آتی تخصیص می­یابند.محدوده کاربری­ها و خدمات عمومی، براساس مساحت خیایان­ها، پارک­ها و … ومقایسه با مساحت کل محدوده تعیین می­گردد. هر زمین ثبتی دوباره به قطعات قابل ساخت تبدیل می­گردد. پس از اجرای طرح، مالکان اولیه زمین، حتی­المقدور قطعاتی نزدیک زمین­های قبلی­شان دریافت می­کنند (Yomralioglu et.al,1996: 6). در تصویر زیر فرایند تجمیع زمین و نحوه مشارکت مالکان در آن و مساحت زمین بازگشتی به آن­ها مشخص شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تصویر ‏2‑3 : فرآیند تجمیع زمین (یومرالقلو و پارکر، 1385: 36)

 

با در نظر داشتن تجربیات کشورهای مختلف و اصول و مسائل مرتبط با طرح­های اجرا شده در آن­ها، روش تجمیع زمین شامل مراحل زیر می باشد:

  1. تهیه و تصویب قوانین و مقررات و دستورالعمل­هایاجرایی طرح­های تجمیع
  2. مذاکره و توافق با مالکان محدوده طرح
  3. برداشت وضع موجود و به روز رساندن اطلاعات ثبتی
  4. ارائه طرح پیشنهادی
  5. تملک و تجمیع اراضی مورد نیاز
  6. اجرای طرح و تفکیک مجدد زمین
  7. توزیع زمین بین مالکان اولیه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه