ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: تجمیع زمین

تجمیع زمین به عنوان یک ابزار برنامه ریزی شهری از ابتدای قرن بیستم در اروپا رواج پیدا نمود و سپس در سایر نقاط جهان با موفقیت­های چشمگیری روبرو گردید (Home, 2007: 1). تجمیع زمین، توسعه شهری را به سه روش آسان می­کند:

الف ـ با این روش قطعات زمین با هم ادغام شده و پس از مرتب­سازی برای برنامه ریزی بهتر تفکیک می­شوند.

ب ـ این روش راهکارهای مالی مناسبی برای تامین هزینه ایجاد و توسعه زیرساخت­ها فراهم
می­آورد.

ج ـ با این روش منافع مالی حاصل از توسعه شهری، (معمولاً به علت بهبود وضعیت بافت و یا ارزش افزوده مربوط به جواز عمران و ساخت اراضی) بین مالکان و متولیان توسعه توزیع می­­گردد (Home, 2007: 2).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی تجمیع زمین ابزاری می باشد که به صورت بسیار وسیع، هم در توسعه­های کالبدی شهر و هم در بازسازی­های شهری قابل بهره گیری می باشد و موارد بهره گیری از این روش را به گونه کلی می­توان در دو گروه طبقه­بندی نمود: توسعه زیرساخت­های شهری ـ تأمین زمین برای ساخت و ساز. در نمودارزیر موارد بهره گیری از روش تجمیع زمین و اجزای آن نشان داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه