عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1: اصول پروژه

در توزیع زمینهای تفکیکی جدید بین مالکین بایستی:

– مکان زمین تفکیکی جدید که به مالک واگذا ر می گردد، در نزدیکترین محل نسبت به زمین قبلی او باشد و یا از لحاظ قیمت مشابه آن باشد.

– شرایط هر دو زمین، از نظر خاک، کاربری و شرایط زیست محیطی یکسان باشد.

– برای واگذاری زمین های تفکیکی جدید، دو معیار مختلف هست:

1ـ بر اساس اندازه نسبی زمین.

2ـ ارزش زمین های اولیه. که در ادامه به تبیین آن می پردازیم:

الف) توزیع مجدد بر اساس اندازه نسبی زمین:

در این روش عامل اندازه زمین ملاک قرار می گیرد، این به آن معناست که هر مالکی که زمین بزرگتری در محدوده اولیه پروژه داشته می باشد، هم اکنون قطعه بزرگتری از زمینهای ساختمانی جدید را دریافت می کند. اگر فرض کنیم بر اساس برآوردهای انجام شده از سطوح موردنیاز جهت کاربریهای عمومی در محدوده پروژه ، 30 درصد از مساحت هر زمینی بایستی جهت اختصاص به کاربریهای عمومی بدون پرداخت هیچ غرامت نقدی به دولت واگذار گردد . می توان با یک مثال یک موضوع را بازتر نمود:

آقای الف صاحب 1000 متر مربع زمین می باشد . شهرداری اجازه دارد تا 30% به معنای 300 متر مربع را برای توده عمومی پروژه بر اساس جزئیات نقشه های توسعه شهری اختصاص دهد . پس آقای الف زمینی به مساحت 700 متر مربع بدون هر نوع غرامت نقدی اضافه دریافت می کند . اما اگر تنها ممکن باشد که یک زمین 800 متر مربعی به او داده گردد، موظف می باشد که غرامت پرداخت کند، زیرا بیش از اندازه تعیین شده برایش، زمین دریافت کرده می باشد، یعنی بایستی طبق قیمت روز بازار ارزش 100 متر مربع زمین را بپردازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه