عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

جهت تهیه زمین لازم برای ساخت و ساز

1ـ توسعه یا گسترش حاشیه شهر: در نتیجه رشد بی­رویه جمعیت و مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ، حاشیه شهرها با فشار بسیار زیاد توسعه های مسکونی جدید مواجه بو ده و ساخت و سازهای کوچک و پراکنده متعددی در اراضی کشاورزی و یا در تپه ماهورهای اطراف شهر به وقوع می پیوندد.

از سوی دیگر دولت قادر نیست برای این نقاط خدمات و تاسیسات شهری لازم را با بهره گیری از سرمایه های عمومی تامین کند. پس پروژه­های تعدیل و تنظیم دو باره قطعات زمین به صورت بسیار وسیع به وسیله شرکتهای خصوصی و تحت نظارت دولت و سازمانهای ذیربط(نظیر شهرداری) برای جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه و ناموزون، توسعه های ساختمانی پراکنده و تامین فضا برای توسعه شهری، بدون سرمایه گذاری دولتی انجام می گردد. برای تحقق این نوع تقاضاها، پروژه تعدیل تنها ابزاریست که دولت در اختیار دارد و مالکین نیز می توانند از مزایای افزایش قیمت زمین خود بهره­مند گردند.

2ـ توسعه شهرکهای و شهرهای جدید مسکونی: یک شهر جدید نیز با بهره گیری از از روش تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین می توان د توسعه یابد. به گونه مثال شهر جدید کوزوجی واقع درخارج از دامنه شهر ناگویا در ژاپن با حدود 700 هکتار مساحت و جمعیت پیشنهادی10000 نفر، کاملاً به وسیله انطباق پروژه دوباره قطعات زمین به وجودآمد، ای شهر  جدید به وسیله شرکت توسعه شهر و مسکن احداث گردیده می باشد. در مورد یک شهر جدید، بیش از نصف زمینها بایستی بوسیله عمران­کننده قبلا خریداری گردد. این اراضی بایستی برای ایجاد انگیزه مثل ایجاد مرکز شهر، خانه­سازی و غیره بهره گیری گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه