ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزشیابی زمین و توزیع مجدد بر اساس ارزش مربوطه:

همانطور که قبلا ذکر گردیده، راه دیگری نیز برای توزیع مجدد زمین های ساختمانی در یک پروژه تنظیم دوباره قطعات زمین هست: ارزش نسبی زمین های قبلی. این روش مقداری از توزیع بر اساس اندازه، پیچیده­تر می باشد. در این روش ایده اصلی، تقسیم سود ناشی از توسعه شهری و یا بهسازی منطقه، بین صاحب زمین و شهرداری می باشد. بدون شک در یک پروژه بهسازی و بازسازی مناطق شهری، به دلیل اقداماتی که صورت خواهد گرفت، قیمت زمینها افزایش خواهد پیدا نمود .صاحبان زمین پول ناشی از افزایش قیمت بین زمین در اثر اجرا شدن طرح را به دست خو اهند آورد و شهرداری سود حاصل از اجرای پروژه که به معنای تفاوت قیمت بین زمین قبلی و جدید می باشد. پایه تعیین ارزش هر زمین قیمت­های روز بازار می باشد.

مثال زیر به روشن شدن موضوع کمک خواهد نمود:

قبل از شروع پروژه تنظیم دوباره قطعات زمین، اقای الف دارای 1000 متر مربع زمین می باشد. ارزش تجاری زمینها را می توان به صورت 200000 =[1] 200 × 1000 محاسبه نمود . ممکن می باشد بر اساس نسبت واگذاری زمین به کاربریهای عمومی، آقای الف زمینی به مساحت 600 متر مربع دریافت کند که دارای ارزش 210000 =[2] 200000  – 210000 را پرداخت کند. پس شهرداری 400 متر مربع از زمینهای آقای الف را به همراه جریمه 10000 دریافت می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس آقای الف و همه مالکین در محدوده پروژه مانند شهرداری از توسعه شهری سود خواهند برد. آقای الف زمین ساختمانی با ارزش افزوده در عورض زمین قبلی بدست خواهد آورد و شهرداری فضای عمومی برای جاده، پارک و غیره را بدست می آورد، بدون اینکه هیچ پولی پرداخت گردد و از سوی دیگر برنامه توسعه شهری نیز تحقق پیدا خواهد نمود.

[1] – ارزش فرضی یک متر مربع زمین قبل از اجرای پروژه

[2] ـ ارزش فرضی یک متر مربع زمین بعد از اجرای پروژه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه