تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

احداث خیابانهای سواره رو در تهران و همچنین تصویب قانون بلدیه در سال 1309 مانند نخستین گام های تقسیم شهری بوده می باشد. توسعه تهران از سال 1347 و به دنبال اولین طرح جامع مبتنی بر برنامه ریزی گردید. در این طرح، تدبیر تقسیمات شهری نیز موضوع برنامه ریزی گردید (مهندسین مشاور شاران، 1388: 2).

در دوران رضا خان با تغییر شکل روابط اجتماعی و کاسته شدن از اهمیت عواملی مانند محرمیت و خویشاوندی و پیدایش شهرنشینی به سبک غربی و رشد ماشینیزم، بافت محله ها تغییر کرده و از فرم بسته و فشرده به فضاهای شهری با تقسیم بندی مشخص تر و بارزتر تغییر شکل دادند. محلات جدید در مجاورت خیابانهای اصلی شکل گرفته و خیابانهای فرعی بافت آنها را به صورت شطرنجی از هم جدا کردند. از دیگر تحولات محله در این دوران از بین رفتن تقسیمات جزء (خرد) محله بود که دلیل آن کاسته شدن از اهمیت نظام طبقاتی سنتی و روابط بسته خویشاوندی بود (زندی و دیگران ، 1364: 57_47). با و ورود تکنولوژی و خصوصا رواج بهره گیری از اتومبیل، سیمای شهر و محلات تغییر نمود.

شهر کم کم از فرم ارگانیک خود با کوچه های پر پیچ و خم و غیر هندسی خارج گردید وخیابانهای منظم و شطرنجی جایگزین آن گردید. (نظریان، 1374: 66)

با تصویب قوانینی مثل قانون بلدیه(1309)،  قانون تملک املاک واقع در مسیر طرح ها و قانون تعویض و توسعه معابر(1312)، قانون پیش آمدگی در خیابانها (1318) و اصلاحات قانون توسعه معابر (1320) و تقویت بلدیه با اعتبارات دولتی، زمینه برای دخالت حکومت بر حیات شهری و تغییرات کالبدی و اجتماعی آن فراهم شده و بتدریج سازمان فضایی شهر و مانند سازمان محله بندی شهر از هم پاشید (رهنمایی و دیگران ، 1383: 57).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه