ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1: موارد بهره گیری

به گونه کلی تنظیم دوباره قطعات زمین ابزاری می باشد که به صورت بسیار وسیع هم در توسعه های کالبدی شهری و هم در بازسازی شهری و همچنین برای توسعه کامل یک شهر جدید قابل بهره گیری می باشد.

موارد بهره گیری پروژه تنظیم دوباره قطعات زمین را می توان در دو گروه کلی طبقه بندی نمود:

الف: جهت تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات عمومی شهری:

مسیرهای اصلی ارتباط مثل راهها، راه­آهن و کانالها از بیشترین موارد استفاد از پروژه تعدیل هستند. مجریان طرح جهت باز کردن مسیرها اغلب با معضلات خرید زمین مواجه می­گردند. اگر مجری فقط نسبت به خرید اقدام نماید، افرادی که مالکیت واقع در مسیر آنان خریداری می­گردد از هیچ مزیتی بهره­مند نمی­گردند، از سوی دیگر زمینهای باقیمانده به صورت اشکال نامنظم در آمده و از اثرات نامطلوب جانبی تاثیر می­پذیرند. در این حالت از روش تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین بهره گیری می­گردد تا نیای به خرید زمین نباشد و کوشش می­گردد با سازماندهی متناسب بهره­دهی اراضی واقع در طول مسیر افزایش یابد.

1ـ بازسازی مناطق شهری: در مناطق ساخته شده که به علت های طبیعی مانند سیل، زلزله، آتش­سوزی و یا جنگ تخریب شده می باشد. در اثر بروز حوادثی نظیر زلزله و آتش­سوزی، نظر به اینکه تعداد زیادی از ساختمان­ها ممکن می باشد تخریب گردد، لذا در مقایسه با بهسازی، جابجا کردن قطعات مالکیت آسانتر می باشد، همچنین امکان تخصیص مقدارمعینی از زمین برای تاسیسات شهری هست.

2ـ توسعه مراکز شهرها

3ـ باز زنده سازی بافتهای فرسوده شهری: در بافتهای فرسوده شهری بعلت فشردگی ساخت وساز امکان سهم گذاری زمین برای خدمات و تاسیسات مشکل­تر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه