ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

پروژه تعدیل که مالکین قسمتی از زمین خود را برای کل پروژه اختصاص می دهند، اصطلاحا هم بخشی[1] و یا سهم گذاری گفته می گردد که در حقیقت یکی از اجزای مهم و عمده پروژه به حساب می آید.سهم تعیین شده که به صورت درصد ثابتی از مساحت زمین می­باشد، در دو جهت بهره گیری می­گردد:

1ـ برای ساخت خدمات شهری، عمومی و تاسیسات بنایی بر طبق طرح.

2ـ برای تامین زمین ذخیره: زمین ذخیره که توسط گروه طراحی، مقدارو محل آن تعیین می گردد، جهت کاربری­های مختلف تجاری، مسکونی، و یا تفریحی و یا پارکینگ­های عمومی (طبق
پیش­بینی­های طرح)، در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد، که به مقصود تامین بخشی از هزینه های پروژه ، رونق بخشیدن به طرح و شروع جریان ساخت و سازهای تدریجی می باشد.

جزء دیگر مهم پروژه، تفکیک مجدد زمین و توزیع آن بین مالکین، منهای زمینهای تخصیص­یافته جهت خدمات عمومی و زمین ذخیره برای فروش می باشد. همه حقوق و مزایای زمین قبلی، به زمین جدید منتقل می گردد. به این انتقال اصطلاحا عرضه تفکیکی جدید[2] گفته می گردد.دو بخش هم بخشی یا سهم­گذاری و عرضه تفکیکی جدید اجزای اصلی تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین به شمار می­آیند.

پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین در واقع مقیاسی بین طرحهای بالادست نظیر طرح های جامع و تفضیلی و مقیاس طراحی یک واحد مسکونی و اجرای آن می باشد. هرچند که در این پروژه هیئت اجرایی، مستقیما به احداث بنا و یا بهسازی ساختمانهای موجود در محدوده پروژه مبادرت نمی­ورزند، اما این موضوع بایستی مورد توجه قرار می گیرد، زیرا که در اغلب موارد مالکین به تجدید بنا و یا تغییر عملکرد داخل خانه به دلیل تاثیراتی که سیستم تفکیکی جدید بر زمینشان می­گذارد، می کنند.طرحهای جامع تفضیلی در نهایت به یک پلان کاربری اراضی شهری می­رسد که برای تحقق بخشید به آن، در بافتهای فرسوده و پر جمعیت داخل شهر ویا در حاشیه­ها، می­توان از پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین بهره گیری نمود. حوزه های تعریف شده برای کاربری­های مسکونی در پلان کاربری اراضی شهری می تواند موضوع بسیار خوبی برای اجرای پروژه حوزه تعدیل باشد.

[1]– contribution

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]– Reploting disposition

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه