شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مالکین چه خرد و چه کلان باتوجه به اندازه مالکیت خود بر اراضی، هزینه­های توسعه و بازسازی را به نسبت مساوی پرداخت کرده (همان استحصال اراضی برای ایجاد خدمات عمومی و فضاهای شهری) و نیز به نسبت مساوی از مزایای طرح برخوردار می شوند.
  • مجموعۀ بازسازی شده پس از اتمام از ارزش افزوده قابل توجهی نسبت به قبل از بازسازی برخوردار خواهد گردید.
  • سیما و منظر شهری نیز از طریق بازسازی احیاء و منطبق بر برنامه ها می گردد.
  • در اینجا ارزش افزوده شده به صورت بادآورده برای فرد یا افرادی خاص به وجود نمی آید.
  • به روز شدن و کامل شدن اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و اسناد تفکیک و افراز و خیابان بندی ها و اسامی معابر.
  • از اصول دیگر این نوع طرح­ها، تشکیل شرکت تعاونی مالکین و صاحبان حقوق در بافت می باشد. که با تشکیل این پایگاه، خود اعضاء جهت رونق اقتصادی محله، زمین­هایی جهت رفع کمبودهای خدماتی محله و نیز جبران قسمت عمده ای از هزینه­های طرح را آزاد سازی نموده و تخصیص می­دهند.
  • از طریق اجرای این طرح، بزهکاری و خلاف­های اجتماعی نیز در بافتهای فرسوده کاهش می­یابد.
  • رونق اقتصادی در بافت افزایش می یابد و پویایی اجتماعی نضج می گیرد.

1-1: روش تنظیم مجدد زمین در قالب یک مشارکت دو طرفه بین دولت و مردم

این روش در قالب یک مشارکت دوطرفه می تواند ضمن یکپارچه سازی زمین های قرارگرفته در محدوده، فرصت مساوی برای کلیه ساکنین فراهم نماید. تصویر زیر به روشنی تفاوت مکانیزم تنظیم مجدد زمین با سایر روشها را مشخص می نماید. در پهنه ارائه شده در تصویر اگر به قطعات A و B و D قبل از اجرای یک طرح و بعد از آن توجه نمائیم و نحوه تصمیم گیری مالکان این قطعات را در نظر بگیریم به پاسخ های زیر برای مالکان خواهیم رسید:

A: قسمت A زمانی که در طرح پیشنهادی قرار می گیرد قسمت کمی از آن باقی خواهد ماند پس مالک هیچ رغبتی به توسعه زمین ندارد . پس او بایستی منتظر جبران خسارت از طرف دولت باشد یا به دنبال راههایی برای ادغام زمینش با دیگر زمین­ها و یا واگذاری تملک باشد (تملک اجباری) (Yomralioglu, 1996).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه