ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس به نظر می رسد، ازآنجا که بسیاری از عواملی که در ارزش قطعه زمین تاثیر می گذارند، مورد غفلت قرار می گیرند، رویکرد عادلانه برای مالکان فراهم نمی گردد و بدین سبب، ضروری می باشد که طرح سازماندهی مجدد زمین با یک فرآیند دقیق ارزیابی همه جانبه زمین همراه باشد و کلیه مشخصات فضایی زمین با مد نظر قرار دادن ابعاد اقتصادی و اجتماعی تحلیل گردد و بدین ترتیب کلیه عواملی که میتوانند در ارزیابی زمین و ارزش قطعات زمین موثر باشند، مورد توجه واقع شوند.

1-1: مزایای روش یکپارچه­سازی (سازماندهی مجدد زمین)

  • تنظیم ابعاد قطعات زمین از وضعیت نامرتب و غیر هندسی به ابعاد مرتب هندسی و نیز جهت گیری جغرافیایی و منطبق بر شیب قطعات زمین.
  • نزدیک شدن مساحت کلیه قطعات زمین به رقم میانگین مساحت اراضی در بافت پس از بازسازی
  • امکان تجمیع تعدادی از قطعات زمین که مالکان آنها به این امر رضایت دارند برای امر مجتمع سازی و دسترسی مالکین به خدمات و امکانات بیشتر.
  • به دست آوردن مقادیری زمین آزاد از مازاد زمین­های هندسی شده که در مجموع و با جایگزینی لازم، مورد بهره گیری فضاها و خدمات عمومی مورد نیاز در بافت قرار می گیرد.
  • با عنایت به اینکه طبق یکی از اصول این روش، لازم می باشد همزمان با اجرای طرح، خانه­های موقتی در نزدیکی همان محل در اختیار مالکین و ساکنین قرار گیرد، لذا ترک محل ضروری نبوده و مردم می توانند به زندگی روزمره خود در محل ادامه دهند. این امر اثرات روحی، روانی و اجتماعی مثبتی به همراه خود در بر خواهد داشت.
  • طبق یکی از دیگر اصول این روش، قبل از هر گونه اقدام اجرایی، از ساکنین در این خصوص نظرسنجی شده و سپس محدوده اجرای طرح در بافت مشخص می گردد، لذا دلبستگی و مشارکت مردم در مورد طرح افزایش یافته و مهاجرت از محل نیز در مراحل اجرایی به ندرت انجام خواهد گردید.
  • با اجرای این طرح می توان از سرمایه­های سرگردان سرمایه­گذاران (به هر مقدار) بهره گیری نمود و ایجاد شغل و گردش اقتصادی را باعث گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه