ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: فواید طرح سازماندهی مجدد زمین برای هر دو گروه مالکان و دولت

بعد از اجرای طرح، از آنجاکه قطعات نامناسب ملکی ثبتی تبدیل به یک قطعه کارا در مجموعه قطعات می گردد، ارزش زمین به سرعت افزایش می یابد و از لحاظ اقتصادی فرصتی را برای مالکان به مقصود بهره گیری بیشتر از زمین را فراهم می­کند و زمین به عنوان یک آورده اقتصادی برای مالکان مطرح می گردد، ضمن اینکه با فراهم شدن خدمات عمومی پایه از طریق شهرداری برای قطعات جدید، خدمات اجتماعی مورد نیاز مجموعه تامین می گردد. علاوه بر اینکه تامین زمین برای شهرداری به مقصود بهره گیری عمومی نیز کاملا اقتصادی می­گردد. در زمینه اجرایی نیز، طرح منطقه­بندی زمین نیز در زمان کوتاه­تری محقق شده، فرآیند توسعه مجدد قطعه شهری قانونمند و منظم شده، ثبت املاک موجود به روز می­گردد و مدیریت ثبت ملکی ارتقا می­یابد (Yomralioglu and et al, 1996).

 

دو تصویر بالا: قطعات زمین و تسهیلات عمومی در یک سایت را قبل و بعد از اجرای طرح سازماندهی مجدد زمین با هم مقایسه می کنند. اصلاح قطعات زمین و افزایش تسهیلات عمومی از نکات مثبت اجرای طرح می باشد. در اکثر موارد، اجرای طرح با افزایش تراکم همراه خواهد بود.

1-2: انتقادهای اظهار شده در مورد طرح سازماندهی مجدد زمین

وجود فواید بسیاری که طرح سازماندهی مجدد زمین در کلیه ابعاد نظری و عملی دارد، در مواردی، انتقادهایی در خصوص آن اظهار شده می باشد که بیشتر در قالب فرآیند واگذاری مجدد زمین به مالکان و در بعضی موارد دیگر، عدم دسترسی به کارشناسان متخصص و تجهیزات لازم در دسترس شهرداری ها به علت پیچیدگی های طرح سازماندهی مجدد زمین، بوده می باشد و اینکه چه قبل و چه بعد از اجرای طرح، ارزیابی دقیقی از قطعات زمین در کلیه زمینه های اقتصادی و اجتماعی انجام نمی گردد و تنها معیار اندازه قطعه زمین، بعنوان ضریب محاسبه میشود و ارزش زمین، اعم از ارزش مصرفی یا مبادله­ای، تأثیر مهمی در محاسبه اندازه مشارکت مالک برای ناحیه عمومی ندارد(Yomralioglu and et al, 1996) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه