عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: طرح­های تجمیع

یکی از آخرین دیدگاه­هایی که به مقصود بهسازی و نوسازی بافت­های تاریخی و براساس شرایط امروز بافتهای تاریخی کشور مطرح شده می باشد، بهره­گیری از طرحهای تجمیع می باشد. بهره گیری از این طرح­ها، تنها در زمانی توصیه می­شوند که نه بناهای موجود در بافت، دارای ارزش باشند و نه مجموعه عناصر شهری ارزشمندی ارائه دهند.

همچنین به دلیل فرسودگی­ها و نابسامانی­های مختلف، دیگر به هیچ وجه قابل بهره گیری نباشند، که در نهایت تخریب املاک و تجمیع پلاکهای ثبتی شهر مطرح می­گردد.باتوجه به این دیدگاه، در بخش­هایی که به علت های گوناگون، امکان احیای سلول به سلول یا تک بنا وجود ندارد،آن محدوده از بافت که فاقد ارزش ودرعین حال مخروبه می باشد ،تملیک می گردد و پس ازتجمیع املاک ، به عنوانمجموعه ای منسجم، مجدداً طراحی و نوسازی می شوند.(حیدر نتاج، 56: 1383-57 ).

آن چیز که تحت عنوان طرح­های تجمیع در بافت­های قدیمی و مرکزی شهرها به کار برده می­گردد، از لحاظ محتوا و مفهوم، به مجموعه­ای از طرح­های «بازتنظیم زمین»، «باز-اصالت­بخشی یا اعیان­سازی» و «نوزایی» در ادبیات شهرسازی و مرمت شهری نزدیک می باشد (Larsson, 1997: 148,  D. F. Bromley et al, 2005: 2413).  «بازتنظیم زمین» تکنیکی می باشد که برای توسعه نواحی جدید شهری و سازماندهی نواحی داخلی، بخصوص در بافت قدیمی شهرها، در مقیاس­های مختلف، به کار می­رود. این الگو، ابزاری قانونی می باشد

که آغاز با هدف بازتنظیم قطعات مسکونی در نواحی پیرامون شهری بنیان نهاده گردید تا سازماندهی و عملکرد این نواحی خاص- چه در مقیاس بزرگ و چه کوچک-  بهتر از گذشته گردد. به گونه کلی، اهداف اصلی این طرح­ها، ایجاد نواحی مسکونی و توسعه زیرساخت­ها و کیفیات محیطی اختصاص داده شده به منطقه مورد نظر می باشد (Turk, 2008: 229).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه