عنوان کامل پایان نامه :

 ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1: تجمیع زمین و بافت­های فرسوده شهری

توسعه موزون شهری نیاز به واقع­بینی و شناخت دقیق ظرفیت­ها و تنگناها دارد. تنظیم سیاست­ها و تدوین برنامه­های توسعه شهری بدون شناخت دقیق و واقع­بینانه از شرایط و درجه رشد اقتصادی ـ اجتماعی ممکن نیست. در حال حاضر در کشور پهناور ایران بالغ بر 1000 شهر هست که بسیاری از آن­ها دارای سابقه طولانی شهرنشینی هستند. مطالعه کالبدی این شهرها نشان می­دهد که در اکثر این شهرها محله­های قدیمی و تاریخی و بافت­های فرسوده درون و حاشیه شهر به چشم می­خورد. در حال حاضر 46 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور ایران شناسایی و 36 هزار هکتار از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده 15 استان-ها رسیده می باشد. 10 هزار هکتار دیگر نیز مراحل تصویب را طی می­کنند. در صورت شناسایی محدوده­ها در بقیه شهرها، رقمی نزدیک به 60 هزار هکتار را بالغ می­گردد (ابلقی، 1385). لذا پرداختن به مسائل بافت­های فرسوده و برنامه ریزی برای آن­ها، از سیاست­های اصلی شهرسازی در کشور می باشد و در این پژوهش نیز کوشش شده می باشد تا این محدوده­ها برای اجرای طرح تجمیع مورد توجه قرار گیرد.از روش تجمیع زمین می­توان به عنوان ابزاری برای ساماندهی بافت­های فرسوده، تاریخی و حاشیه­ای بهره گیری نمود. مسئله بافت­های شهری امروزه در ادبیات شهرسازی ایران به یکی از مسائل اصلی و مورد بحث تبدیل شده می باشد و سرمایه­گذاری­های فراوانی در این زمینه انجام می­گردد. روش تجمیع زمین، راهکارهای مناسبی در زمینه عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بافت­های شهری در اختیار برنامه­ریزان و طراحان قرار می­دهد، و می­توان آن را یک رویکرد جدید در ارتباط با برنامه ریزی این قبیل بافت­ها معرفی نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه