عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تفوق دوباره زندگی عشیره ای بر زندگی شهری وروی کار آمدن نادرشاه افشار و تحمیل هزینه های سنگین جنگها و لشکرکشی های وی، زمینه ای برای احیاء شهرنشینی و به تبع آن محله های ایجاد نگردید. در دوره زندیه تنها در عهد کریم خان زند، اقدامات سودمندی برای آبادانی شهرها انجام گردید. (نظریان، 1374: 45)

به گونه کلی، از دوران اسلامی تا اواخر قاجاریه بر حسب الزامات توسعه ای و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور، اصول شکل گیری محله های شهری بر پایه عواملی مانند خودیاری، استقلال و خودکفایی نسبی، شکل گیری ساختار و کارکردهای محله در قالب ابعاد جهان بینی و ایدئولوژیک ایرانی_ اسلامی و دارا بودن نوعی حجاب سکونتی استوار بود. پیوندهای قومی، قبیله ای، مذهبی، عوامل محیطی و طبیعی، مسائل سیاسی و نظامی و بعضی ضرورتهای اجتماعی و مدیریتی از عوامل شکل دهنده ی محله های شهری بوده می باشد و مرزهای کالبدی و نمادی مشخص کننده محدوده وجود داشته می باشد ( عبدالهی مهر، 1390: 1).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد