تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

با مطالعه چگونگی تقسیمات محله ای در ادوار مختلف و ارائه شاخصهای مناسب جهت محله بندی، در مسیر افزایش هویت محله ها و در نتیجه افزایش مشارکت مردم محله و سرمایه ی اجتماعی بیشترین گام را خواهیم برداشت. پس با در نظر داشتن علت های و موارد زیر، تهیه ساختار یکپارچه و متناسب تقسیمات شهری بدلیل معضلات مدیریتی فوق الذکر در همه کلان شهرهای ایران و به خصوص شهرهای بزرگی نظیر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. نظام متمرکز اداری و بخشی کشور که سیستم برنامه ریزی و مدیریت سلسله مراتبی بالا به پایین را به وجودآورده و هریک از بخشهای اداری کشور به صورت مجزا هدف گذاری و اقدام به برنامه ریزی و اجرا آنها می نمایند
  2. نامشخص بودن مرجع هماهنگی و یکپارچگی در حوزه سیاست گذاری و اجرا قانونی در سطوح منطقه ای و محلی به ویژه در شهرها
  3. عدم تعهد قانونی (رهنما، 1384)
  4. تعدد و تنوع وظایف شهری واجباری برای هماهنگی بین دستگاهای اجرائی ناکامی تلاشهای انجام یافته
  5. تغییر ماده 136 برنامه سوم توسعه در قالب برنامه چهارم توسعه و تغییر محتوای آن از جهت مدیریت یکپارچه شهری به جهات دیگر
  6. عدم تشکیل مدیریت یکپارچه کلان شهری
  7. عدم بهره گیری از تکنولوژی برتر در زمینه برنامه ریزی فضایی و تشکیل پایگاه اطلاعات شهری.
  8. عدم در نظر داشتن تقسیمات کالبدی در جهت مدیریت یکپارچه شهری موجب ناهماهنگی در اداره وکنترل ساختار وکالبد شهری و موازی کاری وسرگردانی شهروندان، تخریب سرمایه های عمومی و بسیاری از معضلات ناهماهنگی در ساختار کالبدی شهرها شده می باشد (صمدی، 1372: 39_ 147).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه