عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ب_ اجرای عملیات آپارتمان سازی بر روی عرصه های ساختمانهای قدیمی و فرسوده در بافت محله های شهری، که اکثراً توسط بخش خصوصی و در قالب نوعی سوداگری مسکن انجام گرفته و می گیرد و طی آن ساختمانهای قدیمی تخریب وبر روی آن بناهای جدید درشکل آپارتمانی احداث می شوند که درنهایت با افزایش تراکم کاربری و تراکم جمعیت و خانوار همراه بوده و اغلب به همجواری خانوارهایی منجر شده اند که هیچگونه سابقه آشنایی و یا همگنی با یکدیگر نداشته و به تعبیری همسایگان تصادفی جدیدی هستند،که به ضرورت زمان کنار هم جمع شده اند. در این کالبدها پارکینگ ها به طبقات همکف یا زیرزمین انتقال یافته و ضرایب تراکم ساختمانی، با اعمال تمهیدات مالی و توافق با شهرداریها بشدت افزایش یافته اند (رهنمایی و دیگران ، 1386: 35_34).

ج_ بخش دیگری ازتحولات محله ای که درشهرهای بزرگ وکوچک شاهد آن هستیم، تحول از طریق تغییرکاربری ها برای ارائه خدمات، بویژه خدمات فروش عمومی می باشد. بدین ترتیب که با پیدایش محله های جدید و افزایش تراکم آنها در بدنه های جوامع شهری، تقاضا برای دریافت خدمات بیشتر شده و چه بسا که در کنار کاربری های مسکونی ، کاربری های خدماتی و تجاری نیز به وجودآمده اند. تمرکز تعدادی از مغازه ها و انواع خدمات شهری، یادآور همان هسته های اولیه تجاری و خدماتی هستند که در بدنه محلههای قدیمی شهرها وجود داشته اند. یاپیدایش مراکز خدماتی و فروش از قبیل (Zoning) در این راستا نوعی منطقه بندی ساختمان پزشکان، داروخانه ها،خوارو بارفروشی ها، قصابی، نانوایی، میوه و تره بارفروشی و انواع اغذیه فروشی هاو رستوران ها به چشم می خورند که بیانگر یک دگرگونی بنیادی در ساختار محله ها به شمار می آیند. طریقه چنین تحولاتی که درشهرها آغاز شده و هنوزهم ادامه دارد، می رود که شهرها را با عملکرد مسلط خدماتی و تجاری به محل سودآوری بیشتر و کسب درآمد تبدیل سازد . درچنین شرایطی عملکرد مسکونی محله ها و شهرها،تحت الشعاع عملکرد تجاری و اقتصادی شهرها و محله ها قرار گرفته و انگیزه زیست و معیشت شهری قالب و الگوهای جدیدی به خود می گیرند که درگذشته، تنها در خیابانهای اصلی شهرها می گردید آنها را نظاره نمود (رهنمایی و دیگران ، 1386: 35_34).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه