عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در این دوران در مراکز محله، میدانچه ای بوده که در اطراف آن سرویسهای مسجد، حمام، مدرسه و مغازه وجود داشته و محله های سنتی در کنار دو عنصر مسجد جامع و بازار بوده می باشد (جعفری، 1360: فصل 5) و در بسیاری از شهرهای بزرگ محله های اصلی، هر یک خود زیر محله ها یا محله های فرعی دیگری را نیز داشتند (سلطانزاده ، 1376).

فرآیند دگرگونی های اجتماعی_ اقتصادی و فرهنگی_ سیاسی ایران از اواسط دوران قاجارایه_ دوران ناصری شروع شده و تاکنون ادامه داشته و شکل دیکری از شهر را پدید آورده می باشد. بستری به وجودآمده می باشد که در آن شهرسازی جدید با مفهوم جهانی و غیربومی اش نه تنها از اواخر قاجاریه و به گونه خاص پس از مشروطیت با شکل گیری نهادها و تصویب بعضی قوانین، مظاهر شبه مدرن و مدرن توسعه، به ساختار . کارکرد شهر و محله های شهری رسوخ نمود اما همچنان شکل توسعه درونزا وجه غالب و مسلط در شکل گیری ساختار، اصول و عناصر محله های شهری بود ( عبدالهی مهر، 1390: 1).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-1-3  دوران پهلوی اول:(1320_1300 خورشیدی)

وقوع انقلاب مشروطیت در سال 1285 سپس تشکیل دولت اقتدار گرا و شبه مدرن پهلوی در سال 1304 خورشیدی را می توان دوره آغازین ورود گسترده ایران به مناسبات دنیای مدرن مبتنی برسرمایه داری دانست. (رهنمایی و دیگران ، 1382: 51)

امکانات جدید، بهداشت و امنیت نسبی باعث پذیرش جمعیت در شهرها و از طرفی نفوز فرهنگ غربی باعث گردید و تقسیمات قدیمی شهر به صورت محلات جدا از یکدیگر و نیمه مستقل اقدام می کردند و به مرور از بین رفته و نظام شکل گیری محلات دگرگون گردید. (تحصیلدار و دیگران ، 1372: 97)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد