عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

دریای مدیترانه – دریای مدیترانه در مسیر بادهای غربی قرار دارد و اثرات آن از طریق این بادها به ایران گسترش می یابد. علیجانی (1374)، در دوره سرد سال بر اثر استقرار فرود بلند مدیترانه، عدم سیستم های فشار اعم از موجهای سطح بالا و سیکلونهای روی زمین از روی این دریا با تاثیر پذیری از این دریا به طرف ایران می آیند.

n  دریای سرخ و خلیج عدن  – تأثیر عمده دریای سرخ در تقویت سیستم های مدیترانه ای و کم فشارهای شمال آفریقاست. 22.9 درصد کل سیستم ها از طریق دریای سرخ پس از عبور عربستان برروی ایران اثر می گذارند (عباسی، 1388: 13).

n  دریای سیاه دریای سیاه یک توده آبی جدا شده از دریای مدیترانه می باشد که به تنهایی سهم چندانی در تامین رطوبت بارش های ایران ندارد. در واقع جریان هایی که تحت عنوان جریان های دریای سیاه معروف هستند یا منشاء اقیانوس اتلس دارند که از اقیانوس اتلس منشاء گرفته و بعد در جریان عبور از روی دریای سیاه بخشی از بارش های شمال غرب ایران را تامین می کنند و یا جریان هایی هستند که از مرکز مدیترانه وارد دریای سیاه شده و سپس با حرکت به سمت شرق و شمال شرق، بخش هایی از شمال غرب ایران را تحت پوشش قرار می دهند (جهانبخش و همکارانش؛ 1378: 58).

 

2-2-3).   پراکنش دما

با در نظر داشتن گسترش محدوده مورد مطالعه در عرض جغرافیایی و نقشی که زاویه تابش و مدت تابش در شمال و جنوب اعمال می کند، بایستی از عرض جغرافیایی و ارتفاع به عنوان دو عامل تعیین کننده آب و هوای محدوده مورد مطالعه یاد نمود. با تغییر عرض جغرافیایی از جنوب به شمال ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد نیز افزایش می یابد و همچنین این طریقه افزایش ارتفاع را برای غرب به شرق منطقه می توان در نظر گرفت، گرمای دریافتی در جنوب منطقه مورد مطالعه بیشتر از شمال آن و غرب آن بیشتر از شرق آن می باشد. میانگین دمای ژانویه در اکثر ایستگاه های شمال منطقه مورد مطالعه بالای صفر درجه سلسیوس می باشد اما ایستگاه هایی که دارای عرض جغرافیایی بالاتری هستند دمای کمتری دارند و از دمای 1.92 در شاهرود تا 10.99 درجه سانتیگراد در بم فرق می کند. همچنین اکثر ایستگاه ها در فصل گرم سال از دمای بالایی برخوردار بوده، از 34.13 در بم تا 21.08 درجه سلسیوس در کرمان فرق می کند. به علاوه ورود و خروج توده هوای سرد و گرم عامل دیگری بر نوسان پارامترهای آب و هوایی مانند دما می باشد. این شرایط در شکل2-6 نشان داده شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه