عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر ناهمواری ها در آرایش نواحی آب و هوای بسیار مهم می باشد. در این بین به ویژه به تأثیر ناهمواری های بزرگ و یعنی رشته کوه های زاگرس و البرز تصریح نمود که به ویژه آرایش مکانی دما و بارش را تعیین می کنند. به همین دلیل می باشد که مرز نواحی آب و هوایی ایران اکثراً از پیکربندی ناهمواری ها پیروی می کند (مسعودیان، 1386).  تأثیر ناهمواری ها در آرایش مکانی دما بسیار عیان می باشد و در همه جا با افزایش ارتفاع از دمای هوا کاسته می گردد.  پس اگر کوه هایی مانند کرکس، شیرکوه، هزار و لاله زار توانسته اند تمدن هایی در دامن خود بپروراند بیشتر به جهت تأثیر این بلندی ها در تعدیل دما بوده تا تأثیر آنها در افزایش بارش.

در فصول سرد سال ، ترکیب ناهمواری های ایران میانی و هجوم هوای سرد سیبری تمامی بخش داخلی ایران را با آب و هوای سرد روبرو می سازد. در واقع سردی هوا در این ناحیه ایران متأثر از قطعات پراکنده و کوه های مرتفع کرکس در غرب نطنز و شیرکوه در غرب یزد و توده هزار و لاله زار در جنوب کرمان شرایط ‌اقلیمی‌ ویژه‌ و آب‌ و هوای‌ متفاوتی‌ را در نواحی ‌ایران مرکزی‌ به وجود آورده ‌می باشد و در فصول سرد سال همزمان با ورود سامانه پرفشار سیبری به ایران مرکزی با هوای سرد مستقر روی کوهها ادغام و باعث برودت شدید دمای هوای این ناحیه می شوند و در نتیجه همه جای ایران مرکزی تحت سلطه این فرابار در می آید.

    از طرف دیگر بخاطر نبودن پوشش گیاهی و فراوانی زمینهای ماسه ای عریان زمینهای این ناحیه در طول روز و تابستان بسیار گرم می شوند و در شب یا زمستان حرارت خود را سریع از دست می دهند و سرد می گردند. در استانهای شمالی ایران مرکزی یعنی تهران و سمنان به لطف همجوار بودن با رشته کوه البرز موجب تعدیل آب و هوا و در فصول سرد همزمان با ورود پرفشار سیبری به این استان ها اگر رطوبت در ارتفاعات البرز موجود باشد موجب ریزش برف سنگین، سردی هوا و یخبندان می گردد. هرچه از شمال به سمت جنوب ناحیه ایران مرکزی حرکت کنیم،  اندازه دمای هوا افزایش می یابد و دارای آب و هوای خشک و سوزان می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه