تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

رسم نقشه های دما

نقشه های دما برای ترازهای 1000 و 750 ه.پ ترسیم گردید. این نقشه ها به لحاظ تعیین سمت ورود زبانه های هوای سرد ناشی از پرارتفاع سیبری به محدوده سرزمین مورد پژوهش و اینکه در کدام تراز این زبانه های هوای سرد نمود بیشتری داشته، اهمیت داشتند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-11-4). مراحل کمی کردن نقشه های بردار باد

پس از ترسیم نقشه های بردار باد در محیط نرم افزاری گرادس، از مجموعه ی 17 موج سرما، اقدام به میانگین گرفتن از بردارهای باد در محدوده عرض جغرافیایی 29 تا 36 درجه و طول جغرافیایی 51 تا 58 درجه گردید. این محدوده به عنوان محدوده تعریف شده ی ایران مرکزی در این پژوهش بوده می باشد. هدف از میانگین گرفتن بردارهای باد موج های سرما در این مرحله، این بود که در محدوده سرزمین مورد پژوهش سرعت بردارهای باد و نوع فرارفت و سمت باد مشخص و نتایج آزمون فرضیه دوم تبدیل به مدل کمی گردد.

 

3-11-5). اسکریپت میانگین بردارهای باد

پس از تعیین طول و عرض جغرافیایی سرزمین مورد پژوهش، از نوع اسکریپتی که  برای پارامترهای جوی بایستی در محیط نوت پد درج گردد بهره گیری شده، اقدام به نوشتن دستورالعمل های خاص میانگین گرفتن از بردارهای باد کرده، پس از اتمام نوشتن فایل نوت پد و ذخیره آن با پسوند gs ، به مسیری که نرم افزار گرادس در آن نصب شده منتقل و در آنجا ذخیره گردید. این مسیر به شکل زیر بود:

 

C:OpenGrADS-Contents-Resources-SampleDatasets.dat.gs

 

نمونه اسکریپت نوشته شده برای میانگین گرفتن از بردارهای باد روز 9 ژانویه سال 1983 در تراز 1000 ه.پ در (شکل 3-7) آورده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه