عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعیین محدوده طراحی الگوهای همدید

این محدوده به عنوان محدوده پایه Base map در عرض جغرافیایی 10 تا 80 درجه شمالی و در طول جغرافیایی 5 تا 100 درجه شرقی تعریف گردید (شکل 3-2 ).

 

 

 

 

تبدیل داده های رقومی به نقشه

برای بازکردن داده های متنی و تبدیل آن به نقشه های هوای قابل مطالعه، در زمان های انتخابی از برنامه های رایانه ای در محیط Grads و نهایتاً Surfer بهره گیری شده می باشد. سپس در محیط سورفر به شکل های قابل ارایه تبدیل و مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

در زیر مراحل رسم نقشه در محیط سورفر آمده می باشد:

1). نقشه زمینه که معرف منطقه مورد مطالعه همدید می باشد، بازخوانی گردید و از گزینه

File – Open- Marze.1   بهره گیری گردید.

 

2). در محیط سورفر دستور                                                   Map – Add – Contour Layer

سپس مسیر فایل Grid را که قبلاً در محیط Pcgrads آماده شده بود، انتخاب گردید و Open را انتخاب کرده، نقشه  Contour نمایش داده گردید.

3). انجام تنظیمات مربوط به نقشه به صورت مراحل زیر انجام گردید:

الف) با دوبار کلیک روی نقشه، پنجره تنظیمات باز گردید. در تب Levels که شامل 6 قسمت می باشد. ضخامت منحنی ها از طریق انتخاب قسمت Line تنظیم گردید.

ب) در قسمت Levels فاصله منحنی ها تنظیم گردید. به این شکل که اگر در قسمت Interval 4 داده شده، فاصله منحنی ها 6 تا 6 تنظیم گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه