عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

).    پرفشارها (آنتی سیکلون)[1]

ناحیه ای می باشد که توده هوا فشار جوی بیشتری نسبت به نواحی مجاورش دارد. به علت حرکت وضعی زمین مسیر جریان هوا در نیم کره شمالی درجهت عقربه های ساعت و در نیمکره جنوبی بر خلاف جهت عقربه های ساعت می باشد. بیشترین فشار در مرکز واچرخند می باشد (محمدی، 1384، 26) (شکل2-1). آنتی سیکلون ها سیستم های همدید نسبتاً پایدارند و اغلب هوای آرام و آفتابی دارند و در قسمت عقب موج های کوتاه تشکیل می شوند و در اطراف شمال رودباد جبهه قطبی و در بستر موج های بلند، به طرف شرق حرکت می کنند (علیجانی و کاویانی، 1386).

 

 

شکل 2-1). جهت گردش واچرخند در نیمکره شمالی

 

2-1-22).  پرفشارهای گرمایی

آنتی سیکلون هایی با هسته ی سرد هستند که دمای منطقه مرکزی نسبت به اطراف کمتر می باشد، که در سطوح بالاتر ضعیف شده، سرانجام تبدیل به یک کم ارتفاع می شوند. تا زمانی که دمای منطقه پایین باشد در آنجا مستقرند اما به محض گرم شدن منطقه از بین می طریقه (چوخاچی زاده مقدم، 1376: 34) (شکل 2-2).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-23). پرفشار های پویشی

آنتی سیکلون هایی با هسته ی گرم، که قسمت مرکزی آنها هوای گرمتری نسبت به اطراف خود دارد و در سطوح فوقانی قوی تر می شوند، شدیداً به بادهای غربی وابسته اند ( چوخاچی زاده مقدم، 1376: 34) (شکل 2-2).

[1] Anticyclone

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه