تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

ایستگاه همدید

ایستگاه همدید زمینی یا دریایی ایستگاهی می باشد که در هر یک ساعت یکبار به وقت گرینویچ در تمام کشورهای جهان عناصری مثل دمای هوا، دمای نقطه ی شبنم، فشار، دید افقی، نوع ابر و ارتفاع پایه آن و دیگر پارامترهای جوی را گزارش می دهند.

 

2-1-18).  آب و هواشناسی همدید

آب و هواشناسی همدید تمام تغییرات هوا یا آب و هوا را بر اساس حرکات اتمسفری (عامل مستقیم) تبیین و توجیه می گردد. با این توجه می توان تمام تغییرات شرایط محیط زیست را مانند سیلاب، آلودگی ها، آتش سوزی ها و غیره تبیین نمود (علیجانی،1390: 7). آب و هواشناسی همدید شاخه اصلی علم آب و هواشناسی می باشد که پراکندگی مکانی مجموعه عناصر آب و هوایی را مطالعه نموده،  بر اساس اختلافات مکانی، نواحی ویژه آب و هوایی را مشخص  می کند. آب و هواشناسی همدید در همه ی زمینه های زندگی بشر و ساماندهی محیط زیست تأثیر دارد ( ذوالفقاری، 1383: 198). بنا به نقل فرجی ( 1386: 11)، اقلیم شناسی همدید پدیده های جوی اتمسفر زمین را مطالعه می کند، و با نگاه جامع، لایه های اتمسفر زمین را مطالعه می نماید.

 

2-1-19).  ناوه[1](زبانه کم فشار)

ناحیه طویلی از یک کم فشار جوی که معمولاً امتدادی را نسبت به یک ناحیه کم فشار ایجاد می کند، شبیه دره ای می باشد که از یک حوضه عمیق به سوی بالا امتداد می یابد. غالباً در امتداد وسط چاله جبهه ای نیز قرار دارد (ذوالفقاری، 1383: 213).

 

2-1-20).  پشته[2](زبانه پرفشار)

بالاترین قسمت جریان موج مانند بادهای غربی فوقانی که در آن یک منطقه پرفشار هست، پشته نامیده می گردد (محمدی،1384: 196).  سیستم پشته منطقه ای کشیده و طویل از یک دستگاه پرفشار جوی می باشد که در امتداد خط پشته، بیشترین فشار جو هست. در این سیستم ها به علت اقدام فرونشینی یعنی نزول توده ی هوا از سطح بالای جو به سطح زمین، هوا گرم شده و در صورتی که ابری وجود داشته باشد تبخیر گردیده، هوا صاف می گردد (جعفرپور، 1388: 77). شکل زبانه ی پرفشار در روی نقشه های هوا، شبیه به یک ستیغ می باشد (ذوالفقاری، 1383: 177).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Trough

[2] Ridge

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه