تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

شیب تغییرات فشار

تغییرات افقی فشار هوا، نتیجه تغییرات درجه حرارت و بیلان انرژی حرارتی در فصول مختلف سال می باشد. این تغییرات سبب حرکت هوا و اختلاف در ویژگیهای توده های مختلف آن می گردد (جعفرپور،1388: 73).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-14).  توده های هوا

انبوه بسیار گسترده ای از هوا که دما و رطوبت آن در هر جهت افقی و ارتفاعی  یکسان باشد را توده هوا گویند. یک توده هوا ممکن می باشد هزاران کیلومتر مربع وسعت داشته باشد (آرنس،2002: 365).

 

2-1-15).   مفهوم همدید

واژه همدید از لغات یونانی می باشد که از دو قسمت، سین [1]به مفهوم باهم و اپتیک[2] به  معنی دیده بانی تشکیل شده که روی هم به معنی دیده بانی همزمان می باشد (فرجی،1374، 3). در هواشناسی این اصطلاح به گونه اخص به معنای بهره گیری از تمام داده های هواشناسی جهت درک هر چه بهتر و ارائه تصویری همزمان از وضعیت جوی در یک ناحیه معین می باشد (ذوالفقاری، 1383: 197).

 

2-1-16).   نقشه های هوا

نقشه های همدید یا نقشه های وضع هوا، نقشه های جغرافیایی اند که ارقام و علایم قراردادی، نتایج دیده بانی های هم زمان ایستگاه های هواشناسی تراز دریا و جو بالا روی آنها انتقال یافته، وضع هوا را در این مناطق مشخص می کنند (لشکری،1390: 1). اساسا دو نوع نقشه ی هوا هست:

الف) نقشه ی تراز دریا- پراکندگی هوای تراز دریا را نشان می دهد. در این نقشه ارتفاع ایستگاهها به سطح دریا تبدیل شده می باشد (علیجانی، 1381: 197). در نقشه های هوای سطح دریا (25/1013 هکتوپاسکال) ارتفاع ثابت و در همه جای نقشه صفر می باشد و پراکندگی فشار هوا در سطح دریا به وسیله ی منحنی های هم فشار نمایش داده می گردد (ذوالفقاری، 1383: 25). روی این نقشه ها مراکز کم فشار (با حرف L)، پرفشار (با حرف H)، زبانه های پرفشار و کم فشار، جبهه ها و توده های هوا و موارد دیگری از سیستم های همدید و تغییرات آنها نشان داده می گردد (همان).

ب) نقشه های هوای سطوح بالاتر اتمسفر که شرایط هوا را در لایه های مختلف اتمسفر نشان می دهند (علیجانی، 1381: 21). در این نقشه ها فشار ثابت و ارتفاع سطح هم فشار متغیر می باشد (ذوالفقاری، 1383: 197). ارتفاع سطح هم فشار به وسیله خطوط هم ارتفاع یا پربند نمایش داده می گردد. پربندها آرایش موجی شکل دارند و بادها به موازات این منحنی ها می وزند. در این آرایش موجی شکل موج های رو به شمال فرود و موج های رو به جنوب فراز فراز نامیده می شوند (علیجانی، 1383: 25).

[1] – syn

[2] – optic

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه