تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

حداکثر دمای روزانه

بیشترین دما برای یک مدت 24 ساعته را حداکثر دمای روزانه گویند.

 

2-1-7).  حداقل دمای روزانه

کمترین دما برای یک مدت 24 ساعته را حداقل دمای روزانه می گویند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-8).  روز سرد

روزی که دمای کمینه آن 5- و یا کمتر باشد روز سرد گفته می گردد.

 

2-1-9). دمای بحرانی

دماهای 5- درجه و کمتر به عنوان دماهای بحرانی تلقی می شوند (علیجانی،1390: 12).

 

2-1-10).  وزش هوا

وزش یا حرکت افقی هوا بر اثر عملکرد نیروهایی می باشد که مهمترین آنها عبارتند از: نیروی شیب تغییرات فشار، نیروی کوریولیس و نیروی اصطکاک.

 

2-1-11).  فرارفت هوای سرد

انتقال هوای سرد بصورت باد که باعث تشکیل یک منطقه با دمای کمتر در داخل یک منطقه با دمای بالاتر می گردد. مقدار شار فرارفت گرما به صورت خطی با میانگین دما و میانگین سرعت باد افزایش می یابد (فلاح قالهری،1390: 104).

 

 

2-1-12).   فشار

فشار هوا نیرویی می باشد که هوا بر یک واحد از سطح زمین وارد می کند و مقدار آن در سطح دریاهای آزاد، برابر می باشد با وزن ستونی از جیوه به ارتفاع 76 سانتیمتر می باشد واحد اندازه گیری فشار هوا در آب وهواشناسی، میلیبار یا هکتوپاسکال می باشد و هر میلیبار یا هکتوپاسکال برابر می باشد با 1000 دین بر سانتیمتر مربع (علیجانی و کاویانی،1386).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه