عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

). بنیادهای پژوهش

تحلیل همدید دماهای بحرانی فصل سرد با شناخت مفاهیم بنیادی مرتبط با هواشناسی و آب و هواشناسی امکان پذیر می باشد. به همین دلیل به گونه کوتاه آغاز تعاریفی از مفاهیم اصلی و بنیادی این پژوهش ارایه می گردد.

 

2-1-1).  هوا

 

 

اصطلاح «هوا»، شرایط جوی موجود در زمان معین و محدود را مشخص می کند. پس هوا برایند عملکرد فرایندهای متعدد و تغییرات حاصل در عوامل کنترل کننده جو می باشد (علیجانی و کاویانی،1386).

 

2-1-2). آب وهوا

علیجانی (1386: 5)، معمولاً در هر مکان مشخص، در طول سال یک هوای معین به  دفعات بیشتری جا به جا می گردد، به طوری که از نظر فراوانی، این هوا در آن مکان نمود بیشتری می یابد. این هوا در هر منطقه « آب و هوای آن منطقه» به حساب می آید. پس آب و هوا (اقلیم) عبارت می باشد از: هوای غالب در یک محل در دراز مدت.  آب و هوا شامل حوادث حدی مانند امواج گرمایی تابستانه و امواج سرد زمستانه در یک منطقه می باشد. فراوانی این حوادث حدی می باشد که به ما کمک می نماید تشخیص دهیم کدام آب و هوا ها، میانگین های مشابه دارند (فلاح قالهری،1390: 40).

    کشور ایران از نظر آب و هوایی در یک منطقه حدواسط قرار دارد و در طول سال، مورد هجوم توده های هوایی مختلف از کانون های گوناگون قرار می گیرد که با ایجاد تغییرات مکانی و زمانی، موجب تنوع اقلیمی در سطح کشور می گردد (عزیزی و یوسفی، 1384: 194). برای شناخت آب و هوای هر محل بایستی از بازیگرانی که در مقیاس کلان تأثیر آفرینی می کنند آغاز نمود، سپس به بازیگرانی که در مقیاس همدید و میان مقیاس اهمیت دارند پرداخت و سرانجام به بازیگران مقیاس محلی و خرد رسید زیرا بعضی از جنبه های آب و هوایی هر محل به یاری بازیگران همدید و میانه و بعضی به یاری بازیگران محلی و خرد توجیه و تبیین می گردد (مسعودیان، 1386).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه