تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

عامل اصلی تشکیل پرفشار سیبری

در دوره ی سرد سال خشکی وسیع آسیا در شمال کوههای هیمالیا به علت دریافت کمتر انرژی تابشی خالص سرد می گردد. علت اصلی این کاهش دریافت انرژی تابشی، کوچکتر شدن زاویه تابش و کوتاهتر شدن مدت تابش خورشید در عرضهای بالاتر و بالا رفتن آلبدو زمین در مناطق نسبتاً صاف و عاری از پوشش گیاهی  و بعضی وقت ها پوشیده از برف سرزمین وسیع سیبری می باشد (علیجانی، 1369: 241).  لذا در مناطقی همچون سیبری و روسیه توازن تابش منفی بوده و در اثر این بیلان منفی انرژی، منحنی های هم فشار سطح دریا به صورت یک سیستم پرفشار قوی بر روی خشکی آسیا ظاهر می شوند که بالاترین شدت آن را می توان روی جمهوری مغولستان نظاره نمود (چوخاچی زاده مقدم، 1376: 30).

از نظر وسعت تمام سیبری را در شرق کوههای اورال و سلسله جبال هیمالیا فرا میگیرد. ضخامت عمودی فرابار سیبری از 2400 متر تجاوز نمی کند و در هیج موردی روی نقشه های هوای بالاتر از 3000 متر اثری از آن دیده نمی گردد (علیجانی 1369: 242).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پرفشار اولیه سیبری به صورت یک سیستم گرمایی ایجاد و تا حد زیادی کم عمق می باشد و به تدریج ضخیم تر می گردد. ادامه این هوای سرد در سطح 850 هکتوپاسکال به صورت یک کم ارتفاع سرد ظاهر می گردد که به طرف جنوب غربی منطقه حرکت می نماید (چوخاچی زاده مقدم، 1379: 30).

 

2-1-29).  گسترش پرفشار سیبری روی ایران

محدوده نفوذ فرابار سیبری در ایران از مغرب به وسیله ی کوههای زاگرس و از جنوب بوسیله تضعیف تدریجی شدت سردی هوای سرد سیبری بر اثر عبور از روی زمینهای گرمتر جنوب تعیین می گردد. هوای سیبری به علت ضخامت کم عموماً از روی کوههای زاگرس عبور نمی کند و در صورت عبور هم در دامنه های غربی زاگرس بر اثر نزول بی دررو،‏ گرم شده و ماهیت اصلی خود را از دست می دهد. مرز جنوبی پیشروی آن بستگی به شدت سرمای آن دارد و هر قدر سردتر باشد تا عرضهای پایین تری گسترش می یابد (علیجانی،1369: 50).

از آنجا که فرابار سیبری پدیده ی غالب ترازهای پایین جو می باشد از گذرگاههای کوهستانی پیشروی می کند، در نتیجه از معابر و نواحی کم ارتفاع کوههای خراسان وارد چاله های مرکزی ایران می گردد (علیجانی، 1369: 40).  این پرفشار بتدریج تمام نواحی پست مرکزی را پر می کند در این موقع ارتفاعات غرب کشور هم به دلیل سردی هوا با مرکز پرفشار سیبری ادغام می شوند. در نتیجه همه جای ایران تحت سلطه ی این پرفشار در می آید که خشکی هوا از ویژگی های اصلی آن می باشد (چوخاچی زاده مقدم، 1376: 30).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه