عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل روابط همدیدی پرفشار سیبری و دماهای بحرانی دوره سرد سال در ایران مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

بر پایه معیارهای زیر ایستگاه های این سرزمین شامل شاهرود، مهرآباد، سمنان، کاشان، اصفهان، یزد، کرمان و بم برای استخراج داده های جوی در سطح زمین مورد پژوهش (ایران مرکزی) انتخاب گردید:

1). همدید بودن ایستگاه های داده سنجی.

2). طولانی بودن دوره آماری.

3). اشتراک دوره آماری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4). پراکنش متناسب جغرافیایی ایستگاه ها.

منابع داده ها

الف). داده های مقادیر دمای کمینه حداکثر روزانه صفر و زیر صفر درجه سلسیوس هشت ایستگاه داده سنجی سرزمین مورد پژوهش طی سالهای 1980 تا 2012 از بخش خدمات ماشینی سازمان هواشناسی کشورتهیه گردید.

ب). داده های هوا در تراز های دریا، 500، 750، 1000 و300 هکتوپاسکال از پایگاه واکای و آب‌وهوا یا CDC[1] مربوط به سازمان هواشناسی و اقیانوس‌شناسی آمریکا (NOAA) به آدرس htt://www.cdc.noaa.gov/ جهت رسم نقشه های ترازی در محیط های گرادس و سورفر دریافت گردید.

پ). مقالات علمی از نشریات و مجلات معتبر علمی فارسی و لاتین.

 

3-5). تعیین ویژگی های عمومی آب‌وهوایی سرزمین پژوهش

جهت تحلیل عناصر جوی منطقه مورد پژوهش، پارامترهای دمای میانگین ماهانه و دمای بیشینه و کمینه ماهانه، بارش ماهانه، فشار ماهانه، نم نسبی ماهانه، جهت و سرعت باد در بازه زمانی 32 ساله (1978- 2010)، به مقصود مشخص کردن ویژگی‌های آب‌ وهوایی منطقه بهره گیری گردید. همچنین داده های هواشناسی به محیط نرم افزار اکسل فراخوانی گردید و نمودارهای عمومی این عناصر آب‌ وهوایی رسم و تحلیل گردید (جدول 3-2).

 

[1] – Climate Diagnostics Center

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی این پژوهش شناخت تاثیرات پرفشار سیبری بر دماهای بحرانی  ایران مرکزی.

اهداف جزیی پژوهش:

1- تعیین الگو یا الگوهای همدید منجر به دماهای بحرانی در ایران مرکزی.

2- تحلیل تطبیقی فرارفت های شرقی و غربی هوای سرد طی روزهای بحرانی دوره سرد بر پایه الگوهای ترازهای پایین و میانی جو.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه