تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

9 هویت: شهر بایستی از انقطاع تاریخی و نیز گسستن پیوند های فرهنگی، ( از طریق حفظ و اعتلاء آنها) ، ممانعت به اقدام آورد ،بصورتی که هویت شهرموجب بازشناسی آن گردد.  تقسیم بندی محلات بهتر می باشد که در جهت افزایش حس هویت کوشش کند.

-10 زیبایی: شهر بایستی کوشش کند تا در همه ابعاد علی الخصوص ، در نمودهای کالبدی و بصری برای مردم لذت بخش باشد

-11 تنوع: شهر بایستی کوشش کند تا حداکثر تنوع را در ساختار کالبدی و اجتماعی و اقتصادی خود به وجود آورد تا از این طریق امکان ارزیابی و انتخاب را برای شهروندان به وجود آید.

-12 بهره وری وقت آزاد: شهر بایستی تمهیدات لازم و مناسب گذران اوقات فراغت خارج از جریانات جدی زندگی را برای تجدید قوای کلیه آحاد جامعه با شرایط مطلوب تامین نماید.یعنی بهره گیری مطلوب از وقت آزاد در جهت تحقق هدف بشر سالم.

-13 بسته در نظر گرفتن شهر: شهر بایستی کوشش نماید. تا حتی المقدور داده ها و ستانده های خود را به ویژه در امور بهداشتی و محیطی تحت کنترل و حتی بازیافت و یا تصفیه نماید.بسته در نظر گرفتن سیستم شهر به معنی تعیین حدود و مرزهای مشخص در جهت چگونگی و اندازه ارتباط متقابل شهر با محیط می باشد.حتی المقدور از ورود داده های منفی (سیل) به شهر جلوگیری کند.

-14 احساس تعلق: شهر بایستی احساس تعلق شهروندان را تقویت نموده و آنرا با شیوه های مختلف به احساس مسئو لیت تبدیل کند تا از این طریق بتواند به اهداف شهر سالم دست یابد. (برقراری پیوند عاطفی بین مجموعه شهری و مردم) (شعار شهر ما خانه ما). (حاجی خانی و دیگران، 1372: 119). ، مرزبندی محلات بایستی باعث افزایش احساس تعلق، مشارکت عمومی، هویت و سرمایه اجتماعی گردد.

نتیجه گیری:  در این پژوهش، جهت مشخص کردن بهترین شاخص های تقسیمات محلات، بازگشت به رویکرد توسعه سنتی (نظریه نوشهرگرایی)، بهره گیری از شاخصهای توسعه پایدار به مقصود کاهش حداکثری معضلات محیطی و اجتماعی و سنجش اندازه وحدت، اتحاد نهادهای محله ای، محله ای سالم،  پیوستگی فضایی، تجانس، هویت، مشارکت و انسجام محله مد نظر می باشد. شاخصهای مرزبندی محلات بر مبنای اصول و اهداف توسعه پایدار، نوشهرگرایی و مکتب ساختارگرایی با شاخصهای اجتماعی و فرهنگی بسیار پایدار و مناسب می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد