تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

فلامکی اصول زندگی محله های شهرهای ایران را در پنج خصوصیت خودیاری و استقلال سکونتی_ زندگی اجتماعی محدود و مستقل از بازار_ وجود حجاب سکونتی_ رفتار اجتماعی خاص و ارتباطات_ تاثیرپذیری همزیستی افراد ساکن محله از وقایع تاریخی و اتفاقی غیرمنتظره منطقه ای، اختصار می کند (مهندسین مشاور شاران، 1388: 50).

محله‌ها در گذشته معرف فرهنگ و اندیشه و طرز تفکر و نوع زندگی خاص و محل داد و ستد ،کالا و مبادله افکار ساکنان آن بوده‌اند ، اما با افزایش شتاب زده جمعیت و گسترش سطح شهرها که به علت های اقتصادی و اجتماعی به وقوع پیوست، جابجایی جمعیت و مهاجرت موجب گسیختگی فرهنگ قومی محله‌ها گردید و به دنبال اختلاط فرهنگی و افکار ساکنان قدیم و جدید (مهاجران)، این نقاط جمعیتی، فرهنگ بومی گذشته را از دست‌داده اند. ورود صنعت و اتومبیل به شهرها باعث گردید شبکه های محلی ای و مرزهای محله شکسته گردد و افراد ساکن در محله ها پراکنده شدند و محله با مفهوم اجتماعی و فیزیکی خود ازبین رفت (روحانی، 1361: 6).

1-1-3  دوران باستان:[1]

محله های شهری درایران پیشینه ای به قدمت تقریبی شهرنشینی دارند. بعضی عقیده دارند شیوه زیست شهری درایران مبتنی بر هویت محله ای بوده می باشد .برخلاف شهرهای اروپایی که ساکنان شهر احساس نزدیکی وتعلق به جامعه شهری فراتر از مرزهای محله ای داشتند ، درشهرهای شرقی وایرانی، محله های شهری متعدد، عامل همبستگی اجتماعی میان افراد بودند (کوثری و همکاران ، 1386: 27). تأثیر و کارکرد اجتماعی محله در حیات اجتماعی جوامع باستانی و سنتی چنان بود که کمابیش هیچ خانواده یا فردی نمی توانست بدون آنکه خود را متعلق به آن بداند، از یک زندگی اجتماعی متعادل برخوردار گردد  ( سلطانزاده،1376: 366). از دوران گذشته تاکنون محله به عنوان یک جزء اصلی از سازمان نظام شهری ایران محسوب می گشته می باشد و در طول دوران گذشته،

[1] Ancient Period

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه