تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در گذشته شهر های ایرانی به عناصر کهن دژ، شارستان و ربض تقسیم می‌گردید. هر شهر دروازه و دروازه‌بان داشت، حتی محلات نیز دارای دروازه بود و در شب بسته می‌گردید (شمس الدینی، 1390: 14). اساس سازماندهی کالبدی  اجتماعی در شهرهای قدیم بر نظام محله بندی و سلسله مراتب تقسیمات آن ( بازار، مرکز شهر، محله و زیر محله و غیره) استوار بوده که هم به روابط اجتماعی و اقتصادی شهر و هم به روابط ارتباطی و خدماتی شهر سازمان می داده می باشد (دفتر برنامه ر یزی عمرانی وزارت کشور،1381). و در واقع محله اساس شکل گیری طبیعی شهرهای قدیم بود .بین اهالی یک منطقه پیوستگی اجتماعی وجود داشت. تمامی محلات واحدهای مورد نیاز مردم مانند آب انبار، بازارچه، مسجد، میدان، حسینیه و حمام را در برداشتند. به این ترتیب گذشته از فراهم بودن موجبات زندگی برای مردم هر محله ، نوع همبستگی و ارتباط نزدیک نیز بین ساکنین هر محله حاکم بوده می باشد.

در دوران گذشته، بسته به خصوصیات اجتماعی و اقتصادی، عوامل مشترکی وجود داشته که شکل گیری و تجمع محلات موجب مرزبندی و تفکیک مکانی بین مناطق شهر به گونه ای می گردیده می باشد که از نظر وجه مشخصه، بیشترین همگرایی را با افراد همگن و بیشترین واگرایی را با افراد غیر خود داشته باشد (صمدی، 1373: 42). در گذشته عناصر کالبدی تقسیمات (سنتی) شهر ها در قالب  محلات، جزء محلات، کوی، برزن، کوچه و دربند، شهر را به قسمتهای مختلف تقسیم می نمود که دارای قانونمندی و سلسله مراتب منطقی خاص خود بودند و در عین حال هر یک از محله ها ملزومات زندگی چه در ابعاد اقتصادی و چه در ابعاد اجتماعی چیزی کم نداشتند و خودکفا بودند و محله دارای فضاهای اقتصادی و خدماتی بود و در محله ها نوعی تقسیم بندی فعالیت وجود داشت (صمدی، 1372: 65). افراد محله اوقات فراغت خود را در بازارچه ها،  مساجد و سایر نقاط محله با هم می گذراندند و بدینوسیله از اوضاع یکدیگر باخبر شده و اطلاعات و اخبار را مبادله می نمودند و به از نظر اجتماعی دارای زندگی ایده آل بودند و افراد از نظر روحی و روانی کاملا تغذیه می شدند و کمبودهای عاطفی و احساسی در آنها به وجودنمی آمد (روحانی، 1361: 5). بانگاهی به سابقه شهرنشینی خود شاهد محلاتی هستیم آرام و خودمانی و فضایی که حضور غریبه ها در آن به حداقل رسیده بود و کنترل اجتماعی لازم وجود داشت (پاکزاد، 1391: 23).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد