عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل اندازه ی محله[1] در ایران )نمونه ای از شرق): مدل اندازه محله در ایران در گذشته تابعی از مذهب، قومیت، حرفه و پیوند اجتماعی بوده می باشد اما امروزه این مسائل کم رنگتر شده اند و اکثر محلات به شکل سیاسی و بر اساس راه ها تقسیم بندی می شوند. محلات جدید نیز با جمعیت و خدماتی  تعریف شده ایجاد می شوند و در زیر نمونه هایی از تقسیم بندی ها آورده شده می باشد که بیشتر بر اساس جمعیت می باشد:

حبیبی و صدیقه مسایلی در کتاب سرانه ی کاربریهای شهری،  محله را شامل700 -1250 واحد مسکونی با جمعیت 3500 تا 5500 نفر  با شعاع دسترسی 375  تا 300 متر تلقی نموده می باشد (حبیبی و مسایلی، 1378: 7_8) .

اسماعیل شیعه در کتاب مقدمه ای بر مبنای برنامه ریزی شهری، جمعیت محله را  5000 نفر و فاصله ی مرکز تا حاشیه را  500 متر (شیعه، 1371 ، ص 127). وزین  نیز معیار جمعیتی محله را6000 تا 20000 نفر و شعاع عملکرد آن را 1000_750 متر (وزین، 1378 : 179_ 183).

سازمان برنامه و بودجه ی استان فارس در کتاب استانداردهای حداقل سرانه ی کاربری اراضی در طراحی شهری جمعیت را 5000 نفر و شعاع دسترسی به مرکز محله را 500 متر لحاظ نموده می باشد   (سازمان برنامه و بودجه استان فارس، 1371 :49 ).

مهندسان مشاور آتک در طرح حفظ و ساماندهی تهران سال 1367 جمعیت محله را بین 10 تا 20 هزار نفر جمعیت و به گونه متوسط 17500 نفر لحاظ نموده می باشد (مهندسان مشاور آتک، 1367 : 71).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اخیراً طرح جامع جدید، سازماندهی تهران بزرگ را با یک الگوی تقسیم بندی شهرسازانه  مدیریتی در پنج سطح: شهر، حوزه، منطقه، ناحیه و محله تعریف و تعیین محدوده ی تقسیمات رده ی محله را در حوزه ی اختیارات شورای شهر نهاده می باشد ( پورمحمدی،1382 :372).

 

[1] Size Of Neighborhood

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد