عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

کلرنس پری[1] وکلرنس اشتاین[2] و هنری رایت[3]، محله را با عناصر اصلی یعنی با جمعیت 5000 نفر یا 1000 خانوار و فاصله مرکز محله تا حاشیه ی خارجی را800 _400  متر معین نموده اند به تعبیری اندازه ی هر واحد همسایگی در طرح آنان را تعداد خانواده هایی تعیین میکرد که بنا بر این بود حد نصاب دانش آموزان مدرسه را تأمین کند. (رضویان، 1381 ، 39_41)

ردبرن[4]  یکی دیگر از طراحان محلات جدید و باغ شهرها می باشد که طرح شهر وی از طرف کلرنس اشتاین[5] و هنری رایت[6] در ایالت نیوجرسی آمریکا پیاده می گردد. وی جمعیت شهر ر ا 25000 نفر در سه واحد خودیار (محله) با جمعیت 10000_7000 نفر جای می گیرند ( مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1372: 2_5).

اندازه محله در محتوای طراحی شهرهای جدید قرن بیستم در بریتانیا به کار رفته می باشد جمعیت بین 4000 تا 10000 نفر را در بر می گیرد. این رقم مبتنی بر جمعیتی می باشد که برای یک مدرسه ابتدایی که دسترسی پیاده به آن از هر خانه به آسانی انجام می پذیرد، مناسب باشد در هارلو و دیگر شهرهای بریتانیای آن وقت، منظر سازی مشخصه ای بود که مرز میان محله ها را تعیین می نمود. این روش در عین اینکه برای جدا کردن محله ها روش بصری موثری می باشد، می تواند فواصل میان فعالیتهای مختلف ناحیه شهری را افزایش دهد و همچنین اتصالهای میان محله های مجاور همدیگر را تضعیف کند. در شهرهای کوچک و بزرگ موجود، وجود گستره های وسیع فضاهای باز بین محله ها بسیار نادر می باشد. مسیرهای حمل و نقل اصلی، کانال ها و مسیرهای آبی دیگر و تغییر در سبک معماری لبه های نوع دیگر برای محله هستند (مهندسین مشاور شاران، 1388: 13).

[1] Clarence Perry

[2] Clarence Stine

[3] Henry Wright

[4] Radburn

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] C. Stein

[6]H. WRIGHT

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد