تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شهرهای سالم از منظر سازمان بهداشت جهانی 9 محدوده عملکردی را تحت پوشش دارند: 1_ برنامه توسعه سلامت شهر. 2_ مشارکت اجتماعی .3_ ارزیابی اثرات سلامتی. 4_ فقر. 5_ عوامل اجتماعی(مرزبندی در جهت افزایش سرمایه اجتماعی، هویت مکانی، حس تعلق و مشارکت). 6_ توسعه پایدار. 7_ حمل و نقل. (Boum & others, 2006: p.3).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پروژه شهر سالم 6 ویژگی دارد: 1. تعهد برای سلامتی (سلامتی اجتماعی که همراه با مشارکت و حس تعلق می باشد) 2. تصمیم گیری سیاسی 3. اقدام و همکاری بین بخشی 4.مشارکت جامعه (بالا بودن تعامل و هماهنگی اجتماعی) 5. نوآوری 6. سیاست سلامت عمومی (Word Healthy Organization, 1997, p.13_14).

اهداف پروژه شهر سالم: مرزبندی محلات بر اساس اهداف تحرک سیاسی و مشارکت جامعه، مرزبندی بر اساس ایجاد سلامتی اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهایشان، ایجاد ظرفیت فزاینده برای مسئولین شهری در مدیریت معضلات شهری و تشکیلات مشارکتی با سازمان های اجتماعی در بهبود شرایط زندگی، ایجاد یک شبکه ای از شهرها در مبادله و تکنولوژی اطلاعات و به نوعی افزایش روابط اجتماعی، تضمین مشارکت زنان در تصمیم گیری در ارتباط با فعالیت های پروژه.  ( Harpham & etal, 2001: 112)

اهداف اصلی آن در اروپا ، بهبود سلامت و توجه جدی به اصول آن برای همه ، توسعه پایدار و برنامه ریزی بر پایه مشارکت می باشد.   De Leeuw, 1998: 231))

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه