تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه ریزی محله محور زیر مجموعه مدیریت محله ای به شمار می رود و یک مداخله ساختمند و برنامه ریزی شده می باشد که موجب می گردد اجتماعات بر شرایط زندگی ساکن در آن تاثیر گذار بوده وکنترل بیشتری بر محیط ساکن خود داشته باشند. توسعه محله ای نیازمند درگیری فعالانه مردمی می باشد که در موضوع یا مساله ای که بر زندگی آنها اثر می گذارد، بتوانند با مشارکت و همکاری همدیگر بر آن معضلات غلبه کرده و یا آنها را تعدیل کنند. هدف از برنامه ریزی مردم محور محله ای، بهبود بخشیدن شرایط زندگی اهالی محله به وسیله تشویق ساکنان آن برای کمک به یکدیگر و ارائه راه حلی انجام خدمات توسط افراد محله و همکاری با یکدیگر می باشد که در نهایت به بهبود شرایط محله ای منجر می گردد (صرافی، 1383: 28).  این برنامه ریزی دارای ابعاد بسیار گوناگونی می باشد که با در نظر داشتن  اهمیت مشارکت مردم در فرایند این برنامه ریزی، مهمترین آنها نگاه به سرمایه اجتماعی بهره گیری از سرمایه های اجتماعی موجود در محلات شهر ی در جهت بهبود وضعیت محله می باشد.

محله محوری به عنوان یک الگوی غیر متمرکز مدیریت شهری و یکی از مکانیزم های جلب مشارکت مردم به مقصود نیل به مدیریت کارآمد و توانمند شهری می باشد و نمودی از دیدگاه های خردنگر می باشد که جایگزین رویه های کلان نگر می باشد (هادی پور، 1388: 97).

در حوزه شهرسازی شاید بتوان جان فریدمن را به عنوان برجسته ترین نظریه پردازی ذکر نمود که ضرورت باز نگری در اندیشه برنامه ریزی و چرخش از عرصه ها و سطوح کلان تصمیم گیری به جنبه های محلی و عرصه های زندگی روزمره را مطرح نموده می باشد (حاجی پور، 1383: 5).

فریدمن در تحلیل ضرورت بازنگری در تعاریف و وظایف برنامه ریزی شهری، معتقد می باشد « در مورد فضای برنامه ریزی بایستی فضای محلی و منطقه ای را بر فضای ملی و فراملی مقدم دانست. »(فریدمن، 1379: 34)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه