شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در سال 1372 گزارشی با عنوان گزارش تقسیم بندی محله و منطقه در شهر تهران داشته می باشد که به مطالعه تقسیمات محله پرداخته شده می باشد و خیابان های شرقی و غربی را عامل گسستن ارتباط کوچه ها و محلات تهران شناخته شده می باشد که بافت محلات قدیم را در هم ریخته می باشد و محلات جدید شهری بر اساس ضوابط طرح ریزی محلات نمی باشند. پس تقسیم بندی شهر به محلات گوناگون به شکلی غیر صحیح و نامناسب انجام میگیرد و مشکلاتی به وجودمی آورد. در این گزارش در فصل اول، دیدگاه ها، نظریات و تجربه ها و در فصل دوم مطالعه محله و در فصل سوم مطالعه محلات و مناطق شهر تهران و تنگناهای آن و در نهایت در فصل آخر نتیجه گیری و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه می گردد  و عنوان می گردد که محله در شهرهای ایران به عنوان یک واحد فیزیکی تقریبا مستقل شهری به حساب می آمد که نیازهای اولیه ساکنان خود در همان محل بر آورده می نمود همچنین از ورود حمل و نقل عبوری به داخل محله جلوگیری می گردید. پس می توان گفت واحدهای خودیار شهرهای غربی، نقاط مشترک زیادی با محله های قدیمی ایران دارند اما امروزه نه تنها در ایجاد مناطق جدید شهر تهران طرح ریزی محلات را رعایت نکرده ایم بلکه با کشیدن خیابانهای عمود بر هم بر روی بافت قدیم شهر، ارزشهای محله ای شهر را نیز نابود نموده ایم. در نهایت بهتر می باشد به جای افزایش محلات شهری، محلات موجود شهر را سامان دهیم و اگر می خواهیم تقسیم بندی جدیدی داشته باشیم، خصوصیات مربوط به محله را رعایت کنیم و آنها را از بین نبریم و به جای تقسیم بندی شهر تهران به شهرهای بزرگ، بهتر می باشد بر خودگردانی مناطق شهر تهران تاکید کنیم و شهرداری های مناطق را تقویت نمائیم.

3-2-10-1  مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در سال 1370 گزارشی با عنوان گزارش مطالعه تقسیم بندی محله ای شهر تهران داشته می باشد که در این گزارش فلسفه تقسیم بندی شهر در فصل اول مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در فصل دوم عوامل دخیل در تقسیم بندی محلات تهران در گذشته مانند عوامل سیاسی، عوامل تجاری، عوامل جمعیتی، عوامل فرهنگی و عوامل طبیعی  و در فصل سوم تقسیم محلات در دهه های اخیر را مورد توجه قرار داده و عنوان می گردد که که در دوران معاصر شاهد جدایی گزینی محله ای طبقات ثروتمند و مرفه و فقیر هستیم و رفته رفته محله به عنوان واحد اصلی ساخت جامعه از اعتبار افتاده می باشد و همبستگی بین ساکنان محله رو به ضعف می باشد و دو عامل جمعیت و مساحت عامل مهمی در تقسیم بندی محلات در دهه های اخیر گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه