تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ماتیو جی. اس. بالدین در سال 1997 در مطالعه خود با عنوان فرهنگ و توسعه محله های شهری در دانشگاه Mcgill  کشور کانادا، به تأثیر فرهنگ و بالاخص خرده فرهنگها در اجتماعات محلی برای حفظ پایداری  نواحی شهری در قالب برنامه های بلند مدت توسعه محله ای می پردازد و به کارگیری ساختارهای نظامند فرهنگی در محلات را مقدم بر سایر اقدامات توسعه در سطح محله ای می داند. که در این پژوهش نیز، بهره گیری از شاخصهای اجتماعی _ فرهنگی در مرزبندی محله های به ویژه با تاکید بر همبستگی اجتماعی و تعلق مکانی، کارائی بیشتری نسبت به شاخصهای کالبدی و اقتصادی دارند.

5-1-10-1  حلیمه خاتون هادی پور در رساله دکتری دانشگاه تهران با عنوان توانمندسازی نظام مدیریت شهری با تاکید بر محله محوری و مشارکت مردمی (نمونه ی موردی: محله های شهرک غرب و سنگلج شهر تهران) اظهار می کند که یکی از راهبردهای رویکرد جدید مدیریت شهری، جلب مشارکت مردمی و بهره گیری از همکاری شهروندان در اداره امور شهرها می باشد. علیرغم پیشینه طولانی شهرنشینی و وجود الگوهای سنتی اداره مشارکتی محله های شهری در ایران، پیروی از الگوهای متمرکز برنامه ریزی و مدیریت شهری در دوره معاصر، امکان دخالت و مشارکت شهروندان در ادره امور شهر را به آنها نداده می باشد. هدف اصلی این رساله مطالعه تأثیر مشارکت مردم و محله محوری بر توانمند سازی و کارآمدسازی نظام مدیریت شهری در اداره شهرهاست.

بر اساس یافته های این پژوهش، بین سطح تحصیلی، تعلق مکانی، اعتماد شهروندان با مدیریت شهری ارتباط مستقیم هست. همچنین طریقه شتابان شهرنشینی، تأثیر موثری در زوال جایگاه محله های قدیمی داشته که ادامه آن موجب کاهش مشارکت مردمی با مدیریت شهری شده می باشد. شکل گیری محله های جدید در دوران شهرنشینی شتابان نیز اکثرا بر اساس همگونی های اقتصادی ساکنان بوده و این محله ها از انسجام اجتماعی کافی که محرکی برای مشارکت و همکاری آنان با مدیریت شهری گردد، برخوردار نیستند. در این پژوهش مروری برمکانیزم پیدایش و تحول محله از دوران باستان تا دوران معاصر شده و آثار شهرنشینی شتابان و مدرنیسم را بر تغییرات ساختاری و عملکردی محله های شهری را مورد مطالعه قرار داده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه