تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

) تکنیک کار / ابزار گردآوری اطلاعات :                            

  • شناخت شاخصها و معیارهای تقسیم بندی محله های شهری در دوره های مختلف
  • تعیین عوامل اثرگذار بر تقسیم بندی محله ای با بهره گیری از اسناد ومدارک
  • مقایسه تطبیقی مرزهای محلات با روشهای آماری ، نقشه ها در محیط GIS ، پرسشنامه و مصاحبه های علمی و کارشناسی
  • کاربرد روش دلفی، آزمون t تک گروهی، آزمون فریدمن و تحلیل عوامل به صورت ترکیبی در تعیین وزن شاخص ها
  • ارائه شاخصهای ترکیبی و جدید با در نظر داشتن وزن های تعیین شده
  • ارائه الگوی مناسب
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

7-1 جامعه آماری و حجم نمونه:

محله های منطقه 1 شهر تهران، در آغاز به صورت مقدماتی مورد مطالعه قرار می گیرند. از بین 26 محله ی شهری منطقه 1 تهران، 2 محله ی درکه و قیطریه که دارای تغییرات بیشتری می باشند، انتخاب می شوند.

 

8-1 موانع و محدودیت ها :

کمبود یا نبود لایه های GIS  ،  AUTO CAD و  نقشه های کاغذی محله و مرزبندی محله ها در دوره های مختلف جزء موانع این پژوهش به حساب می آید. کمبود نقشه های بزرگ مقیاس در سطح محله و به روز نبودن نقشه های شهرداری از معضلات دیگر به شمار می رود. هم چنین عدم همکاری بعضی از مسئولین و شورایاران به دلیل عدم آگاهی و تجربه کم در این زمینه موانعی را بر سر پژوهش به وجودآورد.

9-1  روش تحلیل اطلاعات و داده ها :

از روشهای آمار توصیفی مانند شاخصهای تمرکز و پراکندگی برای نمایش وضع موجود بهره گیری شده می باشد. با آزمون T تک گروهی و آزمون فریدمن کوشش در تحلیل اطلاعات در محیط نرم افزاری SPSS گردید.  تغییرات مرزبندی نیز با روش ترسیمی در محیط GIS نمایش داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه