تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2 رویکرد توسعه پایدار شهری:[1]

طریقه بهگشت اجتماع بدون رشد فراتر از ظرفیت حامل بوم شناسانه اطلاق می گردد که در آن پایداری زیست محیطی( با هدف برقراری تعادل اکولوژیک) در کنار پایداری اجتماعی( با هدف برقراری عدالت اجتماعی) و پایداری اقتصادی( با هدف فراهم سازی زمینه برای بقای اقتصادی) هست (صرافی، 1379: 44_ 38). مفهوم شهر پایدار مفهومی بسیار ارزشمند و نویدبخش می باشد. آلودگی، ازدحام و شلوغی، بی هویتی، بیگانگی، بی روحی و دوری از طبیعت را از شهر می گیرد و محیط های قابل پیاده روی، پرتحرک و اجتماعی را تحویل می دهد (بحرینی، 1378). توسعه پایدار در همه سطوح سازمان فضایی (محلی،‌ ملی، منطقه‌ای و جهانی) مورد نظر می باشد, اما در سطح محلی, بویژه شهرها, توجه بیشتری را به خود جلب کرده می باشد. در مفهوم توسعه پایدار شهری, اصطلاحاتی همچون شهر سبز, شهر قابل زندگی, شهر چاره‌جو, شهر سالم, شهر پایدار و شهر اجتماعی به وجودآمده که همه دارای بار قوی جغرافیایی هستند (شکویی، 1376: 40).

[1] Sustainable Development

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد