تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تقسیمات محله ای (محله بندی) :  [1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از ابزارهای چیره شدن بر پیچیدگی شهر تقسیمات شهری می باشد که اصالتا همزاد شهر بوده که در هر زمان با نیاز ادواری تحول شهر همنواخت شده می باشد (مهندسین مشاور شاران ، 1388: 1). تقسیمات شهری عبارت از تقسیم شهر به سلسله مراتب مدیریتی (حوزه، منطقه، ناحیه و محله) جهت ارائه خدمات و اداره امور شهری در محدوده تعیین شده می‌باشد (شمس الدینی، 1390: 12).

برای تأمین محیط زیست مطلوب شهری نیاز به تقسیمات کالبدی _ فضایی مناسبی می باشد که محله در آن رکن اصلی و اساسی و محله بندی بر اساس معیارهای شهرسازی، مهمترین اقدام آن به شمار آید تا از این طریق معیارهای قابل انطباق محله بندی شهر، معین و بستر لازم برای توسعه ی مدیریت شهری فراهم گردد. در واقع اساس توزیع و تخصیص کاربریها و تعیین استانداردها و سرانه های شهری بر پایه ی تقسیمات فضایی_ کالبدی شهر استوار می باشد. به همین دلیل می توان گفت بسیاری از مسایل و معضلات شهرهای کشور با معضلات تقسیمات شهری آن ارتباط دارد (پورمحمدی و دیگران، 1388: 89). حد و مرزهای قطعی و روشن محله می تواند به بهبود بخشی و ارتقای هویت گسترده نیز تاثیر مثبت داشته باشد و به ترغیب توسعه و گسترش بر هم کنشهای کارکردی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه منجر گردد (محمدزاده، 1385: 44).

[1] Neighborhood Devision

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد