عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت شهری: [1]

شهر که یک زیستگاه پیچیده و متنوع می باشد که با مدیریت شهری سامان می یابد و از این رو نیاز می باشد تا با برنامه هایی دقیق برای رشد و توسعه ی آینده ی شهر و با طرح هایی کارا به حل مسائل و معضلات کنونی پرداخت. ” از این رو مدیریت به معنای کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمانی می باشد که وظایف آن برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش می باشد.” (سعیدنیا، 1379: 19 _ 20).

مدیریت شهری یکی از ابعاد مدیریت علمی می باشد. یعنی فرآیندی که در سطح شهر کوچک و چه بزرگ فعالیت می کند. در مدیریت شهری موفق، مدیر بایستی بتواند با تاکید بر منابع درآمدی پایدار شهری از عهده هزینه ها برآید و با کارآکردن سازمان و کاستن از بار هزینه ای، ضمن اداره سازمان، خواست عمومی را نیز تامین نماید.” (رفیعیان و دیگران، 1390: 43).

در تعریف عملیاتی مدیریت شهری شامل مدیریت و بهبود سرمایه گذاری های زیر بنایی، ارائه و توزیع خدمات اجتماعی، برنامه ریزی توسعه فیزیکی و استراتژیک شهر و افزایش رضایت شهروندان و افزایش مشارکت مردمی در اداره ی امور شهر می باشد (Simpson, 2005: 34).

تعریف مدیریت شهری امروز به گفته لوئیس مامفورد[2]، نظارت برجان مردم شهرها به عنوان جوهره تعریف شهر می باشد . اگر چه برنامه های توسعه شهری ، ساختار آینده شهرها را ترسیم می کند، اما به جریان انداختن سیاق مناسب زندگی در شهرها بر عهده مدیریت شهری می باشد ( شیعه ، 1382 : 47 ).

[1] Urban Management

[2] Lewis mumford

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه