تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1-1-3-2 حکمروایی خوب شهری:[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به عنوان شاخه ای از رویکرد توسعه پایدار مطرح می گردد. از دهه ی 1990، رویکرد جدیدی راه خود را در سمینارهای توسعه و مطالعات تحقیقاتی باز نمود، این رویکرد، حکمرانی(Governance) بود. کاربرد این واژه از اواخر دهه ی 80 مخصوصا در آفریقا آغاز گردید. (شریفیان ثانی، 1380: 49)

حکمروایی خوب شهری برای رفع معضلات دولتها و شهرها مطرح شده می باشد که تعریف ساده ی ان چنین می باشد:« این نوع حکمروایی به مجموع شیوه هایی اطلاق می گردد که از طریق انها افراد و نهادها (خصوصی و عمومی) امور مشترکشان را برنامه ریزی و مدیریت می کنند.» (رفیعیان و دیگران، 1390: 93) براساس تعاریف برنامه عمران سازمان ملل متحد، حکمروایی خوب عبارتست از: مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومتمداری. (حیدری و دیگران، 1383: 258)

ازدیدگاه کمیته اسکان سازمان ملل متحد[2]، برنامه ریزی استراتژیک و فرایند تصمیم گیری فراگیر کلید های اصلی در حکمرانی خوب و پای داردر شهرها به شمار می طریقه

[1] Good Governance

[2] UN_ Habitate

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه