عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای رسیدن به توسعه پایدار بهتر می باشد که از مقیاس کوچکتر یعنی محله آغاز کنیم و در مسیر توسعه پایدار شهری از توسعه محلی شروع کنیم. فاکتورهای زیر برای پایداری توسعه محلی اساسی هستند:

 • مرزبندی بر اساس ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی محلات
 • افزایش مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی
 • تقاضا و مالکیت از جامعه
 • افزایش هویت و حس تعلق
 • امکان پذیری ،برنامه ریزی بر پایه نیازها
 • عدم تمرکز و انتقال مسئولیت ها و منابع
 • تعهدهای سیاسی و طرفداری های اداری
 • محیط مساعد و فاکتور های فرهنگی – اجتماعی
 • بهره گیری از تکنولوژی مناسب که در سطح محلی پایدار باشد
 • مدیریت مالی شفاف و کارا در راستای مرزبندی و مدیریت صحیح محلات
 • پردازش های موثر و ارزیابی های دوره ای
 • پایداری سیاسی.(World Health Organizatin: 2003: p.7 )

پس توسعه پایدار بایستی در سطح محلی مقدس شمرده گردد و امکانات همکاری نزدیک مردم ، مالکیت و مشارکت مستقیم آنان فراهم گردد. مرزبندی محلات بیشتر در راستای افزایش مراودات اجتماعی در جهت ایجاد پیوستگی اجتماعی، افزایش حس تعلق و هویت مکانی باشد و مرزبندی نباید منجر به دو پارگی و گسست اجتماعی در محلات گردد.

جدول شماره 1: نتیجه گیری رویکرد توسعه پایدار شهری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد