عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اما مهمترین راهکارهای مورد توافق اکثریت صاحب نظران در برنامه ریزی و مدیریت شهری به سوی شهر پایدار را می توان موارد زیر دانست:

 • مرزبندی محلات در جهت افزایش سرمایه اجتماعی، هویت و حس تعلق
 • مرزبندی محلات در راستای حفظ ارزشها و فرهنگ بومی محلات با عدم ایجاد گسستگی در محلات
 • افزایش فشردگی کالبدی و توسعه شهری
 • حفاظت و احیای نظام های طبیعی در شهر و مرزبندی محلات
 • بهبود زیست پذیری اجتماعات شهری
 • پایندگی و تقویت اقتصاد شهری
 • اصلاح نظام اداری و حکمرانی شهری (صرافی، 1379: (10-12.

توسعه پایدار در کوچکترین پاره شهری را توسعه پایدار محله ای می نامند. در تحلیل پایداری سطح محله، افزایش انسجام اجتماعی، مرز پایدار، عدم ایجاد دو پارگی محلات قدیمی,  دلبستگی به محیط محله,  بهداشت و سلامت محیطی, خوانایی و هویت محله ای، افزایش مشارکت و حس تعلق ، پایداری اقتصادی و ارزش مسکن مطرح می باشد. توسعه شهری پایدار که مانند نظریه ها و سیاستهای اخیر و جاری تلقی می گردد، بخش عمده ای از ادبیات شهرسازی سالهای اخیر را به خود اختصاص داده می باشد. از شاخص های توسعه شاخص های اجتماعی – اقتصادی می تواند باشد. که این شاخص به اندازه مشارکت و آگاهی اجتماعی ساکنان و مالکان و یا توان اقتصادی ساکنان و شهروندان و سطح آسایش آنها در شهر و محله تصریح دارد و اینها می تواند بیانگر توسعه یافتگی شهر و محله از درون باشد. تعداد تشکل های مردمی برای حل مسائل شهری و رسیدن به توسعه یکی دیگر از این مولفه های توسعه یافتگی به شمار می رود. هر چه مشارکت مردم در اداره شهر و محله خود بالاتر باشد ، شهر بسیار سریعتر از آن چیز که که فکر می گردد ، از درون توسعه می یابد . لذا می توان این شاخص را به عنوان یکی از شاخص های توسعه درونی شهر در نظر گرفت  (شجاعی، 1389: 2_3).

برای رسیدن به توسعه پایدار بهتر می باشد که از مقیاس کوچکتر یعنی محله آغاز کنیم و در مسیر توسعه پایدار شهری از توسعه محلی شروع کنیم. فاکتورهای زیر برای پایداری توسعه محلی اساسی هستند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه